Termeni si Conditii 2Performant.

Termeni

Bine ai venit în 2Performant.com – un marketplace destinat derulării de programe de marketing – o rețea de afiliere cu o nouă abordare (“Platforma”, astfel cum este definită în Secțiunea 2 de mai jos).
Pentru a putea utiliza Platforma, trebuie să fii de acord cu întreg conținutul acestui document, care constituie un contract obligatoriu și opozabil între Utilizatorii noștri (Tu) și Noi (“2Performant”, astfel cum sunt definiți în Secțiunea 1 de mai jos) și care reglementează toate relațiile dintre aceștia (“ToS” așa cum este definit în Secțiunea 2 de mai jos). Întrucât periodic vom actualiza acest document, în cazul în care ai un cont 2Performant, te vom informa prin email, de fiecare dată când vom face acest lucru.
Suntem siguri că ai mai văzut acest tip de documente de sute de ori, dar te rugăm să-l citești cu atenție înainte de a îți crea un cont și de a folosi Platforma noastră.
Suntem foarte atenți la respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, precum și cu privire la respectarea acestui contract sub toate aspectele sale.
Înainte de a aprofunda detaliile de natură juridică, îți prezentăm în continuare principiile în care credem:
 1. Cu toții ne aflăm aici pentru a învăța și pentru a realiza profit respectându-ne reciproc. Îți adresăm rugămintea să păstrezi întreaga interacțiune și corespondența la un nivel civilizat și ținând cont de diferențele culturale și de personalitate;
 2. Noi credem că, atât timp cât nu este implicată reaua credință, orice problemă poate fi rezolvată prin comunicare și printr-o atitudine orientată către rezolvarea problemelor într-o manieră profesionistă. Ne aflăm aici pentru a colabora pe termen lung și ne dorim să construim relații durabile, reciproc avantajoase, menite să aducă valoare adăugată fiecărui partener;
 3. Marketingul online evoluează constant: noi surse de trafic și noi forme de publicitate apar în fiecare zi, iar deciziile de cumpărare ale consumatorilor sunt influențate în tot mai multe moduri. În cazul în care un partener face ceva ce nu înțelegi, asta nu înseamnă neapărat că este ceva greșit sau că ești păcălit în vreun fel. Întotdeauna întreabă înainte de a trage orice concluzii și întotdeauna încearcă să vezi lucrurile din perspectiva partenerilor tăi;
 4. Suntem cât de transparenți putem fi, sub rezerva restricțiilor privind confidențialitatea și/sau informațiile privind date cu caracter personal. Împărtășim cele mai bune practici și date/cifre agregate sau anonimizate, cu scopul de a ne asigura că toată lumea are o șansă reală de a evolua rapid, imprimând, astfel valoare adăugată ecosistemului;
 5. Suntem un marketplace, nu o agenție sau rețea de publicitate. Vă aducem împreună și vă oferim mijloacele tehnice pentru a lucra împreună, dar nu garantăm vânzări imediate; vom face toate eforturile pentru a atrage colaboratori mai buni și mai motivați să obținem mai multe vânzări împreună.
Acestea fiind spuse, dacă încalci legislația aplicabilă și/sau acest document și nu remediezi această situație – în cazul în care încălcarea este susceptibilă de remediere, conform prevederilor prezentului document – nu vom ezita să punem în aplicare drepturile noastre și ale partenerilor noștri onești.

 

1. PĂRȚILE

Prezentul contract reglementează raportul juridic dintre 2Performant Network SA, o companie românească cu număr unic de identificare (CUI) RO26405652, înregistrată la Registrul Comerțului din România sub numărul J40/493/18.01.2010, cu sediul în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, cont bancar IBAN RO29 INGB 0000 9999 0460 8471 deschis la ING Birou Unirii, Bucuresti, tel. +40 372 979 295, adresa de email contact@2Performant.com (“2Performant“, “Noi “), în calitate de proprietar, furnizor, operator al Platformei, și Utilizatorii Platformei, adică:

Afiliați – persoane juridice sau fizice în vârstă de peste 18 ani, care dețin conturi de afiliat corespunzător înregistrate în cadrul Platformei, care acționează în calitate de profesioniști, și doresc să trimită trafic online ce urmează să fie urmărit de 2Performant și plătit de către Advertiseri, utilizând modelul “Cost per Acțiune”
și
Advertiseri – persoane juridice care dețin sau au dreptul de a opera site-uri de comerț electronic, care au un cont de Advertiser corespunzător înregistrat în cadrul Platformei, și care acționând în calitate de profesioniști sunt interesați să beneficieze de promovarea Website-urilor și a Produselor lor de către Afiliați, în schimbul plății unui Comision bazat pe modelul “Cost per Acțiune”.
Anumite Secțiuni dintre cele de mai jos se aplică în mod exclusiv Advertiserilor (secțiunile 7.1., 7.2. și 8.3.), altele se aplică exclusiv Afiliaților (secțiunile 7.3. și 8.2.), iar cele rămase se aplică tuturor Utilizatorilor.

2. DEFINIȚII

Cu exceptia situației în care sunt definiți altfel, expres, în acest document, următorii termeni cu litere majuscule au următoarele semnificații:

 

Acțiune înseamnă orice Vânzare sau Lead, așa cum acestea sunt definite mai jos; Acțiunea poate fi, de asemenea, denumită Conversie în cadrul platformei 2Performant.
Instrument de Promovare înseamnă bannere (de orice dimensiune), text-link-uri, text-ads, e-mail-uri, clipuri video puse la dispoziție prin intermediul Programelor de Afiliere, sau quick link-uri generate de Afiliați prin intermediul Platformei, în scopul de a fi utilizate de către Afiliați pentru Promovarea Produselor (și/sau a Website-urilor Advertiserilor);
Program de Afiliere înseamnă programul de marketing, inițiat de către Advertiser prin intermediul Platformei, in scopul promovarii Website-ului și a Produselor sale de către Afiliații care au fost anterior acceptați de către Advertiser; orice Program de Afiliere va indica cel puțin următoarele informații: (i) Feed-urile de Produse disponibile (dacă este cazul) și Instrumentele de Promovare; (ii) Comisionul aplicabil; (iii) Perioada de Recurență aplicabilă, (iv) Termenul de Aprobare aplicabil;
Comisionul Afiliatului înseamnă suma determinată în funcție de performanță, la care sunt îndreptățiți Afiliații pentru fiecare și toate Acțiunile finalizate, conform Secțiunii 6 de mai jos;
Client înseamnă orice terță parte care, urmare a faptului că a dat click pe orice Instrument de Promovare afișat pe o Sursă de Trafic a Afiliatului, a fost direcționat către Website-ul Advertiserului;
Perioada de Recurență înseamnă intervalul de timp stabilit în fiecare Program de Afiliere, interval în care Acțiunea finalizată de către Clienții care au fost direcționați către Website-ul Advertiserului, de către Afiliat, este urmărită de Platforma 2Performant și generează dreptul de a primi Comision, din partea Advertiserului. Perioada de Recurență variază de la un Program de Afiliere la altul și reîncepe la fiecare “click” dat de către un Client, pe un Instrument de Promovare afișat printr-o Sursă de Trafic a unui Afiliat într-un anumit Program de Afiliere;
Lead înseamnă o Acțiune (așa cum se specifică în Programul de Afiliere) care are loc pe Website-ul Advertiserului în Perioada de Recurență, ca urmare a redirecționării unui Client pe Website-ul Advertiserului, printr-un Instrument de Promovare afișat de către Afiliat (i.e. transmiterea formularelor de înscriere, completarea de chestionare, înregistrarea în calitate de Client, înregistrarea în scopul recepționării de buletine informative, așa cum este specificat de către Advertiser);
Feed de Produse este un fișier format dintr-o listă de Produse și caracteristicile acelor Produse organizate astfel încât fiecare Produs să poată fi afișat, promovat sau comparat într-un mod unic. Un Feed de Produse conține, de obicei, imagini ale Produselor, denumirea Produselor, coduri de identificare ale Produselor, text de marketing, caracteristici și prețuri ale Produselor. Feedul de Produse oferă conținutul existent pe mai multe tipuri de site-uri de comerț electronic și pe Website-urile Afiliaților, cum ar fi motoare de căutare, comparatoare de prețuri și alte agregatoare similare ale informațiilor de comerț electronic; Advertiserii pot (dar nu sunt obligați) să încarce Feeduri de Produse de tip .csv în Platformă și Afiliații pot crea, descărca și folosi Feeduri de Produse în format csv. și xml. din Programele de Afiliere, pe baza unuia sau mai multor Feeduri de Produse furnizate de Advertiseri;
Platforma înseamnă www.2performant.com împreună cu subdomeniile sale (dacă este cazul, ocazional) și cu aplicația software și tehnologia inclusă în acestea, care sunt deținute, folosite și gestionate de 2Performant și, sub rezerva termenilor și condițiilor din prezenta, permite Advertiserilor să deruleze programe de marketing afiliat (de exemplu Programe de Afiliere, așa cum sunt definite prin prezenta) pentru a promova Website-urile și Produsele lor, prin intermediul Afiliaților;
Produse înseamnă oricare și toate bunurile și/sau serviciile deținute/furnizate de către orice Advertiser, disponibile pentru a fi achiziționate de către Clienți de pe Website-urile Advertiserilor;
Pachetul de Servicii înseamnă unul dintre pachetele de servicii publicate la www. 2performant.com/pricing/ pentru a fi selectate de către oricare și fiecare Advertiser atunci când solicită înregistrarea Contului său în Platformă;
ToS înseamnă acest contract, împreună cu toate anexele sale, așa cum poate fi modificat periodic, care reglementează raporturile juridice dintre 2Performant și Advertiseri, pe de o parte, și Afiliați, pe de altă parte;
Sursa de Trafic înseamnă orice website sau altă sursă de trafic online, utilizată de Afiliați pentru a promova Website-urile Advertiserilor prin intermediul Instrumentelor de Promovare (“Promovarea”). Sursa de Trafic poate fi un site web deținut sau cu dreptul de a fi operat de un Afiliat, un site web deținut de o parte terță unde Afiliatul include reclame, inclusiv, dar fără a se limita la Google AdWords, Facebook ads, alte rețele de promovare, un newsletter comercial trimis la o listă de conturi de email colectate anterior în acest scop, sub rezerva acordului proprietarilor lor, o rețea socială, comunități, forumuri etc;
Comisionul 2Performant înseamnă suma determinată în funcție de performanță la care 2Performant are dreptul pentru fiecare și toate Acțiunile finalizate, conform Secțiunii 6 de mai jos; fiecare dintre Comisionul Afiliatului și Comisionul 2Performant, generate dintr-o Acțiune, este considerat drept “Comision”;
Utilizator(Tu) înseamnă acest contract, împreună cu toate anexele sale, așa cum poate fi modificat periodic, care reglementează raporturile juridice dintre 2Performant și Advertiseri, pe de o parte, și Afiliați, pe de altă parte;
Website-ul (Advertiserului) înseamnă website-ul care este deținut sau în legătura cu care Advertiserul are un drept de operare, care este înregistrat în Platformă cu ocazia creării contului de Advertiser și pe care se desfășoară Acțiunile;

3. ÎNREGISTRAREA

Fără a aduce atingere oricăror alte cerințe din prezentul (inclusiv cele referitoare la plata Garanției), pentru înregistrarea în Platforma și a deveni parte la acest ToS, orice Utilizator trebuie să se înregistreze cu un cont în Platformă (“Contul“) și să furnizeze toate informațiile cerute în timpul procesului de înregistrare.
Orice Utilizator va furniza 2Performant numele complet, adresa de email, un număr unic de identificare (cod de TVA sau, după caz, codul numeric personal de identificare) și țara (sau țările) în care își desfășoară activitatea. În plus:
(i) Afiliații trebuie să furnizeze detalii privind Sursele de Trafic pe care le folosesc pentru Promovare; iar
(ii) Advertiserii trebuie să furnizeze detalii cu privire la Website-ul destinat Promovării, categoria din care face parte, toate țările în care Advertiserul vinde Produse, moneda utilizată pentru încasarea prețurilor Produselor, valoarea Comisionului, Pachetul de Servicii, detaliile de plată și facturare. Advertiserul este, de asemenea, obligat să facă o plată inițială (Garanție, astfel cum este detaliat în Secțiunea 7.1.) în valoare de 5 ori abonamentul lunar ce corespunde Pachetului de Servicii ales, dar nu mai puțin de 99 1 €.
Prin bifarea casetei din cadrul Platformei, confirmând că, în mod necondiționat, Utilizatorul a citit, a înțeles și a fost de acord cu acești ToS, și apoi, prin accesarea linkului de confirmare (primit pe adresa de email pe care ne-ai furnizat-o în prima etapăa înregistrării în Platformă), ne transmiți oferta ta de a încheia acest contract, obligatoriu și opozabil, care să reglementeze participarea ta în Platformă (“Oferta Utilizatorului“).
În cazul în care 2Performant acceptă Oferta Utliizatorului, acest lucru va fi confirmat prin email la adresa indicată de către Utilizator în timpul procesului de înregistrare (“Acceptarea Ofertei“). Aceasta va include detalii cu privire la Acceptarea Ofertei respective: numele de utilizator, email, IP, precum și o versiune pdf a ToS, așa cum a fost acceptat de către Utilizator și este acceptat de către 2Performant și Utilizator (“ToS Semnat“). Data la care Acceptarea Ofertei ajunge în contul de email al Utilizatorului va fi considerată data semnării acestor ToS de către Utilizatorul respectiv, cu excepția cazului când Utilizatorul începe să utilizeze Platforma mai devreme (în fiecare caz, “Data Semnării“). ToS va intra în vigoare la Data Semnării și va rămâne în vigoare și va produce efecte depline până la încetarea sa, în conformitate cu Secțiunea 12.
Pe baza cererii scrise a Utilizatorului adresată către 2Performant oricând, pe durata acestor ToS, 2Performant va furniza acestuia o copie pdf a ToS-ului Semnat.
Pentru evitarea oricărui dubiu, 2Performant își rezervă dreptul de a refuza orice Ofertă a Utilizatorului, fără să-și motiveze decizia. În acest caz, datele Utilizatorului transmise către 2Performant în timpul procesului de înregistrare vor fi șterse imediat.

 

4. COLABORAREA

Toți Afiliații și Advertiserii care operează, sunt activi și sunt valabil înregistrati în Platforma pot lucra împreună, sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul. Detaliile Programelor de Afiliere sunt disponibile în cadrul Platformei iar Afiliații își pot exprima intenția de a colabora cu unul sau mai mulți Advertiseri, prin aplicarea/înscrierea la/în respectivele Programe de Afiliere.
Aplicația Afiliatului în vederea participării la un anumit Program de Afiliere este considerată ca fiind acceptarea deplină și necondiționată de către Afiliat a termenilor și condițiilor de participare afișate în cadrul Programului, precum și (dacă e cazul) a oricăror condiții suplimentare necesar a fi respectate, în momentul aplicării la respectivul Program de Afiliere. Toate aceste condiții devin parte integrantă a prezentului contract. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor ToS contravin sau, sunt, in orice fel, în contradicție cu termenii de utilizare sau orice alți termeni și condiții stabilite de orice Advertiser, prevederile acestor ToS vor prevala. Orice Afiliat poate aplica pentru orice Program de Afiliere disponibil, fără nicio obligație de Promovare, asumată sau presupusă a fi asumată. Acceptarea de către Advertiser a aplicației unui Afiliat în vederea participării la un Program de Afiliere este considerată drept consimțământul Advertiserului de a beneficia de Promovare din partea Afiliatului, în Programul respectiv, în schimbul Comisioanelor pe care Advertiserul se angajează să le plătească, conform acestor ToS.
Advertiserul este liber să aprobe sau să refuze orice aplicație a oricărui Afiliat cu privire la participarea în orice Program derulat de respectivul Advertiser în cadrul Platformei, furnizând o explicație pentru refuzul său. De asemenea, Advertiserul poate, în orice moment, să modifice condițiile Programului de Afiliere sau, îl poate înceta, cu efect pentru viitor, dar numai după ce i-a notificat, în prealabil, pe Afiliații din respectivul Program de Afiliere, cu un preaviz egal cu Perioada de Recurență a respectivului Program de Afiliere, dar nu mai mult de 30 de zile. Afiliații nu pot pretinde nicio compensație (cheltuieli, costuri etc.) pentru o astfel de modificare. În orice caz, recomandăm ca acceptarea sau refuzul Afiliaților să fie efectuate în cel mai scurt timp posibil. Afiliații pot începe sa Promoveze un Advertiser iar, ulterior, pot să întrerupă Promovarea, fără a oferi nicio explicație. Mai mult, Afiliatul poate părăsi orice Program de Afiliere, fără nicio explicație.
Odată ce a aprobat participarea Afiliaților într-un Program de Afiliere, Advertiserul poate suspenda (exclude temporar) sau interzice (exclude permanent), participarea Afiliaților în Programul de Afiliere, în orice moment, furnizând explicații în acest sens și fără a fi obligat să plătească vreun comision pentru perioada în care Afiliatul a fost exclus. O notificare prealabilă va fi emisă electronic de către Platformă și va fi trimisă Afiliaților, de fiecare dată când un Advertiser suspendă sau interzice Afiliați, din Programele sale, notificare transmisă cu un preaviz egal cu cel puțin Perioada de Recurență, dar nu mai mult de 30 de zile. Odată ce termenul de suspendare a expirat, o altă notificare va fi emisă în mod automat, electronic, din Platformă către Afiliat, care va fi informat, de asemenea, prin email.

Afiliații vor utiliza numai Instrumentele de Promovare puse la dispoziție de către Advertiser prin intermediul Platformei și vor Promova Advertiserul respectând etica profesională și orientat către obținerea de rezultate. Dacă Afiliatul dorește să utilizeze alte instrumente, va solicita mai întâi permisiunea Advertiserului și va avea dreptul să utilizeze aceste instrumente numai sub rezerva acordului prealabil al Advertiserului.

Afiliații trebuie să fie transparenti în ceea ce privește Sursele lor de Trafic, atât față de 2Performant cât și față de Advertiserii care operează Programele la care Afiliații participă. Cu toate acestea, chiar dacă, prin excepție, oferirea de informații cu privire la Sursele de Trafic, are ca rezultat dezvăluirea de informații competitive sensibile sau know how-ul Afiliaților, rămâne, totuși, obligatorie dezvăluirea surselor exacte și complete de trafic, către 2Performant, la solicitarea acestuia din urmă. Ca urmare a acestei dezvăluiri, rămâne la latitudinea 2Performant dacă acceptă sau refuză, după cum consideră, să confirme Advertiserului dacă Afiliatul este/nu este în conformitate cu aceste ToS și legislația aplicabilă.
În cazul în care Afiliatul nu dezvăluie detalii cu privire la Sursa sa de Trafic, către Advertiser (chiar dacă o astfel de informație ar fi fost adusă la cunoștința 2Performant) Advertiserul, poate, în mod discreționar, să suspende (dezactiveze temporar) sau să interzică (să dezactiveze/să excludă permanent) respectivii Afiliați din Programele sale, fără a fi obligat să plătească orice Comisioane.

5. TRACKING

Prin intermediul Platformei, 2Performant pune la dispoziție mijloacele tehnice pentru crearea și gestionarea Programelor de Afiliere de catre Advertiseri si, in vederea atribuirii Comisioanelor pentru Actiunile finalizate, 2Performant asigură urmărirea întregului trafic direcționat de Afiliați, către Website-urile Advertiserilor, precum și urmărirea tuturor Acțiunilor generate de Clienții redirecționați prin Sursele de Trafic utilizate de Afiliați, prin intermediul Instrumentelor de Promovare; Platforma oferă, de asemenea, mijloace tehnice de calcul, facturare, încasare și plată a Comisioanelor.
 
5.1. Atribuirea Comisioanelor prin utilizarea Codului de tracking
Monitorizarea realizată de către 2Performant prin intermediul codului de tracking se bazează pe 2 instrumente principale:
 1. Codul de Tracking care urmează să fie integrat de către Advertiseri pe paginile lor de confirmare Acțiuni sau paginile de mulțumire (thank you pages). Advertiserii trebuie să păstreze codul de tracking corect integrat și funcțional pe întreaga durată a colaborării cu 2Performant, în baza acestor ToS; și
 2. Cookie-urile care urmează să fie adăugate în browserele Clienților atunci când aceștia dau click pe orice Instrument de Promovare.

5.2. Atribuirea Comisioanelor prin utilizarea Codului de atribuire si a codului de generare cookie
Monitorizarea realizata de 2Performant pentru atribuirea Comisioanelor prin utilizarea Codului de Atribuire si a codului de generare cookie se bazeaza pe urmatoarele instrumente principale:

 1. Un Cod de Generare Cookie, care trebuie adaugat de Advertiser pe toate paginile Website-ului sau si pastrat corect integrat și funcțional pe întreaga durată a colaborării cu 2Performant; si
 2. Un Cod de Atribuire (nou, suplimentar fata de Codul de Tracking) care trebuie instalat de Advertiser pe pagina de finalizare Actiuni. Advertiserii trebuie să păstreze Codul de Atribuire corect integrat și funcțional pe întreaga durată a colaborării cu 2Performant, în baza acestor ToS.

5.3. Descrierea procesului

5.3.1. Odată ce și-a înregistrat în mod corespunzător Contul in Platformă și înainte de lansarea oricărui Program de Afiliere, Advertiserul trebuie să integreze:

 • în Website-ul său (în pagina de “Confirmare Acțiuni” sau în pagina “de mulțumire”), Codul de Tracking furnizat de Platforma 2Performant (în secțiunea dedicată detaliilor Programului de Afiliere). Codul de Tracking este proiectat pentru a monitoriza Clienții direcționati de către Afiliați către Website-urile Advertiserilor și pentru a înregistra Acțiunile finalizate de către acești Clienți, în Perioada de Recurență aplicabilă
  Codul de Tracking furnizează Platformei informații cu privire la prețul Acțiunii efectuate de Client precum și detaliile comenzii (așa cum sunt furnizate/stabilite de către Advertiser); în baza acestor informații Platforma asigură calculul Comisionului Afiliatului, corespunzător. 2Performant va verifica acuratețea integrării Codului de Tracking pentru fiecare nou Advertiser înregistrat în Platformă și poate efectua verificări periodice pentru a detecta orice inexactitate, cu scopul de a asigura corectitudinea Trackingului Clienților și a Acțiunilor finalizate pe Website-ul Advertiserului;.
 • pe toate paginile Website-ului sau, codul de generare cookie furnizat de Platforma 2Performant. Advertiserii trebuie să păstreze codul de generare cookie corect integrat și funcțional pe întreaga durată a colaborării cu 2Performant, în baza acestor ToS;
 • pe paginile de finalizare Actiuni din Website-ul sau, Codul de Atribuire furnizat de Platforma 2Performant. Advertiserii trebuie să păstreze Codul de Atribuire corect integrat și funcțional pe întreaga durată a colaborării cu 2Performant, în baza acestor ToS. Codul de Atribuire permite 2Performant să primească informații privind finalizarea Actiunilor de la Afiliati. 2Performant folosește aceste informații pentru a înregistra, valida și raporta finalizarea Actiunilor, în scopul alocarii Comisioanelor, monitorizarea realizata prin intermediul Codului de Tracking, respectiv, prin intermediul codului de generare cookie si a Codului de Atribuire fiind denumite in continuare, fiecare in parte, “Tracking/Monitorizare“.

În cazul în care Codul de Tracking, Codul de Atribuire sau codul de generare cookie este eliminat, dezactivat, inactiv sau este în orice alt mod nefuncțional (“Defecțiuni“), 2Performant are dreptul de a suspenda imediat (dezactiva temporar) contul Advertiserului respectiv din cadrul Platformei, fără notificare, iar Advertiserul va plăti penalități către 2Performant, aferente întregii perioade a acestor Defecțiuni. (“Durata Defecțiunilor“) Durata Defecțiunilor se consideră ca fiind intervalul începând cu data la care a fost generat ultimul Comision din Programul de Afiliere respectiv (sau, după caz, data la care a început Programul de Afiliere, în cazul în care nu există Comisioane generate), până la momentul în care Defecțiunile au fost remediate.

Penalitățile datorate de Advertiser către 2Performant se calculează după cum urmează2:
 • în cazul în care perioada scursă de la începutul Programului de Afiliere, până când au fost observate Defecțiunile este mai mare de 6 luni, penalitățile vor fi calculate pe baza valorii medii a Comisioanelor Acceptate în Programul de Afiliere respectiv pe parcursul a 3 luni înainte de descoperirea Defecțiunii, pro rata cu Durata Defecțiunii;
 • în cazul în care perioada scursa de la începutul Programului de Afiliere, până când au fost observate Defecțiunile, este mai mică de 6 luni, sau în cazul în care nu a existat niciun Comision generat de Programul de Afiliere respectiv, penalitățile vor fi calculate pe baza valorii medii a Comisioanelor Acceptate in aceeași categorie de Programe derulate prin Platforma (cu Programul de Afiliere in discutie), pe parcursul a 3 luni înainte de descoperirea Defecțiunii, proporțional cu Durata Defectiunii;
 • în cazul în care perioada scursă de la începutul Programului de afiliere până când au fost observate Defecțiunile este mai mică de 6 luni, sau în cazul în care nu au existat Comisioane acceptate în Programul de Afiliere respectiv, iar prin Platformă nu a fost derulat niciun Program din aceeași categorie cu Programul de Afiliere respectiv, penalitățile vor fi calculate pe baza valorii medii a Comisioanelor Acceptate de toate și orice alte Programe încă active în Platformă, pe parcursul a 3 luni înainte de descoperirea Defecțiunii, proporțional cu Durata Defecțiunii.
Pentru evitarea oricărui dubiu, orice comisioane generate în 2Performant Affiliate Master Account (respectiv, contul utilizat pentru testarea Codului de Tracking) nu se iau în considerare.
2Performant va deduce imediat Penalitățile din Garanția 3 Advertiserului, și le va folosi pentru a plăti Comisioanele Afiliaților aferente întregii Durate a Defecțiunilor, către toți Afiliații participanți în Programul de Afiliere respectiv. Cuantumul Comisioanelor Afiliaților astfel datorate se va calcula pe baza numărului de clickuri direcționate de către fiecare Afiliat către Website-ul Advertiserului respectiv, în timpul Duratei Defectiunii, înmulțit cu valoarea clickului.Valoarea clickului se stabilește prin împărțirea cuantumului penalităților (așa cum este dedus din Garanția Advertiserului), împărțit la numărul total de clickuri direcționate către Website-ul Advertiserului de către toți Afiliații, pe parcursul întregii Durate a Defecțiunii.
Platforma generează coduri unice pentru Instrumentele de Promovare, care vor fi afișate de Afiliați pentru fiecare Instrument de Promovare utilizat, asigurându-se astfel un Tracking corespunzător al Acțiunilor finalizate de Clienții care au fost direcționați de către Afiliații din cadrul fiecărui Program de Afiliere.
Informațiile colectate cu privire la traficul online (fie direcționate sau primite și Acțiunile finalizate sunt puse la dispoziție de către Platformă, atât în detaliu (una câte una, în cazul Acțiunilor), precum și în formă agregată, în Secțiunea de statistici.
Statisticile 2Performant sunt întotdeauna disponibile Utilizatorului, în Contul său, unde acesta poate verifica oricând numărul de clickuri direcționate/primite, Instrumentele de Promovare care au fost utilizate, precum și Comisioanele generate și statusul lor. Aceste statistici sunt generate automat de Platformă; ele nu sunt accesibile publicului, ci numai Utilizatorului și 2Performant. 2Performant are întotdeauna dreptul de a utiliza astfel de date, fie integral, fie parțial, în forma anonimizată și/sau agregată, în scopuri de marketing sau statistice.
Pentru evitarea oricărui dubiu, numai Trackingul realizat de 2Performant este relevant pentru identificarea Acțiunilor finalizate și calculul Comisioanelor datorate, acumulate.

5.3.2. In cazul Tracking-ului efectuat prin Codul de Tracking (conform sectiunii 5.1.), Platforma 2Performant folosește Cookie pentru a monitoriza Acțiunile finalizate de Advertiseri cu Clienții direcționati prin intermediul Instrumentelor de Promovare folosite de Afiliații activi în Programele de Afiliere, în timpul fiecărei Perioade de Recurență. Cookie-urile sunt adăugate în browserele Clienților atunci când dau click pe un Instrument de Promovare. Odată redirecționat prin 2Performant, Cookie-urile sunt integrate în browser-ul Clientului, chiar dacă Website-ul Promovat nu este vizitat de Client.

Daca monitorizarea Actiunilor finalizate se efectueaza prin utilizarea Codului de Atribuire (conform sectiunii 5.2.), Advertiserul adauga un cod de generare cookie pe toate paginile Website-ului sau. Atunci cand un user da click pe un Instrument de Promovare publicat de un Afiliat si ajunge pe Website-ul Advertiserului, codul de generare cookie verifică prin 2Performant validitatea acelui Afiliat, condițiile Programului de Afiliere și a relației dintre program și Afiliat și, dacă acestea sunt conforme ToS, confirma codului de generare cookie ca poate fi adaugat un cookie pe browserul utilizatorului, de pe Website-ul Advertiserului. In cazul in care un user care a dat click pe Instrumentul de Promovare publicat de Afiliat, plaseaza o comanda in Perioada de Recurenta, userul ajunge in pagina de finalizare Actiuni a Advertiserului si se activeaza Codul de Atribuire care trimite către 2Performant datele despre Affiliat (din cookie) și despre Actiunea finalizata (valoare comandă, ID de comanda, descriere).

5.3.3. 2Performant folosește doar modelul de atribuire “Ultimul Click”/”Last Click” – ceea ce înseamnă că fiecare Cookie plasat printr-un click al unui Client pe un Instrument de Promovare prevalează asupra oricăror posibile Cookie-uri anterioare plasate prin intermediul altor Surse de Trafic – astfel încât ultimul Afiliat care a redirecționat Clientul înainte de o anumită Acțiune (în timpul Perioadei de Recurență) are dreptul să câștige Comisionul Afiliatului respectiv.
Pentru ca un Afiliat sa aibă dreptul de a utiliza un Instrument de Promovare el trebuie să participe la Programul de Afiliere respectiv. Instrumentele de Promovare plasate de către Afiliații care nu (mai) sunt activi în Programul de Afiliere – fie ca urmare a suspendării (temporare) a Conturilor lor, fie din cauza refuzului Advertiserului de a accepta participarea respectivilor Afiliați la Programele lor, fie ca urmare a încetarii acestor ToS etc. – nu redirecționează clickuri către Website-urile Advertiserilor și nu adaugă Cookie-uri. În acest caz, indiferent dacă Clienții realizează orice Acțiuni pe Website-ul Advertiserului, Platforma nu le înregistrează în scopul Comisioanelor și nici 2Performant nici Advertiserii nu au obligația de a plăti orice Comisioane.
Cookie-urile sunt folosite pe scară largă de serviciile online, pentru a îmbunătăți și personaliza experiența de navigare a Clienților și pentru a asigura o promovare mai bună. Cu toate acestea, dacă un Client dezactivează Cookie-urile într-un browser, acesta va fi în afara zonei de Tracking a Platformei 2Performant, iar Acțiunile nu vor putea fi Monitorizate și înregistrate în cadrul Platformei, 2Performant fiind eliberat de orice răspundere în legătură cu aceasta, atât de către Advertiseri cât și de către Afiliați.
Sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul, 2Performant va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura întreținerea și functionarea Platformei.

6.COMISIOANE

Când un Client efectuează o Acțiune pe Website-ul Advertiserului, o notificare va fi emisă electronic de către Platformă și va fi trimisă către Afiliatul care a generat o astfel de Acțiune, precum și către respectivul Advertiser; aceștia vor fi, de asemenea, informați prin email cu privire la valoarea Comisionului generat.
Procedura prezentată mai jos cu privire la aprobarea, modificarea sau respingerea Comisioanelor se aplică în mod corespunzător.
Sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții cumulative, 2Performant și Afiliatul au dreptul să fie remunerați de către Advertiser, conform acestor ToS:
 • o Acțiune este finalizată de către Client pe Website-ul Advertiserului;
 • Advertiserul a încasat, integral, prețul pentru respectiva Vânzare, în cazul în care Acțiunea constă într-o Vânzare sau, după caz, Advertiserul a primit confirmarea de finalizare a Acțiunii, în cazul în care Acțiunea constă într-un Lead;
 • Nu există erori identificate de către Advertiser în legătură cu Acțiunea în cauză și niciun Produs (implicat în respectiva Vânzare, dacă este cazul) nu a fost returnat Advertiserului și nu există niciun articol dublat și nicio rambursare de preț făcută Clientului;
 • Afiliatul a respectat integral termenii Programului de Afiliere respectiv (inclusiv interdicția de a utiliza metode frauduloase sau de Trafic Artificial).

În cazul Acțiunilor finalizate a căror valoare a fost modificată ulterior (indiferent de motiv, de exemplu, stocuri insuficiente de Produse, Produse returnate etc), Comisionul Afiliatului respectiv va fi proporțional modificat, în mod corespunzător.

Orice Comision al Afiliatului se poate încadra în următoarele categorii:
 • În așteptare: este primul status pe care îl poate avea orice Comision generat. Atunci când un Comision al Afiliatului are statusul “În așteptare”, aceasta înseamnă că o Acțiune a fost finalizată conform acestor ToS iar Advertiserul verifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor stabilite mai sus;
 • Respins: Comisionul nu este eligibil pentru plată, nu este datorat și nu va fi plătit de către Advertiser. Un Comision poate fi respins dacă oricare dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită;
 • Aprobat4: statusul existent în cazul îndeplinirii tuturor condițiilor cumulative de mai sus, din această Secțiune 6, sau dacă Termenul de Aprobare a expirat iar Comisionul nu a fost respins de către Advertiser; în cazul în care Termenul de Aprobare nu este respectat de către Advertiser, Comisioanele sunt aprobate automat de Platforma, și sunt deduse și plătite din Garanția Advertiserului;
 • De plătit: Comisionul este eligibil pentru plata către Afiliat, fie în mod automat, după ce a fost aprobat într-un Program de Afiliere pre-plătit sau, după ce a fost plătit de către Advertiser, intr- un Program de Afiliere post-plătit; Comisionul este eligibil pentru plată și va fi plătit pe baza cererii Afiliatului, conform acestor ToS;
Cu excepția cazului în care se prevede, expres, altfel in prezentul, o dată ce a fost Aprobat, un Comision nu poate fi diminuat, Respins sau, in orice alt mod, modificat de către Advertiser.
Comisioanele se calculează ca procent din valoarea Vânzărilor generate pentru Advertiser sau ca sumă fixă, pentru Leaduri sau Vânzări, conform acestor ToS. Acest procent se aplică la valoarea netă (fără TVA sau alte taxe) și finală (după aplicarea tuturor reducerilor oferite de Advertiser peste lista de prețuri) a Produselor cumpărate de Clienții direcționati. Taxele de transport aplicate pentru livrarea Produselor achiziționate de către Clienți pe Website-urile Advertiserilor nu sunt generatoare de Comisioane.

 

Advertiserii pot: (i) reduce Comisioanele aplicabile unui anumit Program, cu condiția notificării, în prealabil, a tuturor Afiliaților care participă în acest Program de Afiliere; o notificare prealabilă, cu un termen de preaviz egal cu Perioada de Recurență aplicabilă, dar nu mai mult de 30 de zile, va fi trimisă în acest sens; sau (ii) să majoreze Comisionul. În toate situațiile, Platforma notifică prin email toți Afiliații care sunt activi în Programul de Afiliere respectiv.
Condiții particulare (de exemplu Comisioane preferențiale, fie mai mari sau mai mici decât standardul aplicabil pentru Programul de Afiliere respectiv, precum și Perioade de Recurență diferite) pot fi oferite Afiliaților.
Orice Advertiser poate acorda bonusuri Afiliaților, în orice cuantum consideră oportun. Bonusurile sunt Aprobate automat și sunt plătite imediat, din soldul disponibil al Garanției Advertiserului, în contul de Comisioane ale Afiliatului, având statusul de Plătit.
Comisioanele Aprobate4 ale Afiliaților se prescriu în termen trei (3) ani de la data la care fiecare astfel de Comision a fost transferat în contul Afiliatului. În cazul în care termenul de 3 ani expiră fără ca 2Performant să fi primit vreo cerere de plată din partea Afiliatului îndreptățit, 2Performant nu are nici obligația de a plăti Afiliaților Comisioanele astfel acumulate, și nici obligația de a le rambursa Advertiserului.

7. PLĂȚI

7.1. Advertiseri

Singurul model de plată disponibil în Platformă este pre-plătit5, conform modelului “cost pe acțiune” (CPA).
Advertiserii vor decide cu privire la cuantumul Comisioanelor aplicabile fiecărui si oricărui Program de Afiliere pe care îl derulează și le vor afișa în cadrul Platformei. 2Performant va aloca, în mod transparent, Comisioanele Afiliaților și Comisioanele 2Performant (din Comisioanele menționate anterior), în conformitate cu acești ToS.
La înregistrarea Contului său în Platformă, fiecare Advertiser selectează un Pachet de Servicii și va efectua plata Garanției 5. Garanția este plătită în avans și însumează de 5 ori valoarea Abonamentului Lunar care corespunde Pachetului de Servicii ales de Advertiser, dar, în orice caz, nu poate fi mai puțin de 99 Euro. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest prag, de 99 Euro, va înceta să se aplice oricăror plăți viitoare, necesare pentru a credita/completa Garanția, în conformitate cu acești ToS.
Un email de confirmare, specificând Pachetul de Servicii selectat, precum și Abonamentul Lunar corespunzător va fi transmis Advertiserului, imediat după înregistrarea corespunzatoare a Contului său în Platformă.
Abonamentul Lunar corespunzător fiecărui Pachet de Servicii (conform Anexa 1 – www.2performant.com/pricing), Comisioanele și, după caz, penalități și/sau oricare sume datorate în legătură cu răspunderea Advertiserului, conform acestor ToS, vor fi reținute de 2Performant și, după caz, vor fi plătite din Garanție.
Niciun Program de Afiliere nu poate fi inițiat sau activat în Platformă până când Garanția nu este plătita integral de Advertiser, către 2Performant.
Advertiserii trebuie să păstreze întotdeauna soldul Garantiei în cuantum suficient pentru a permite deducerea (reținerea) și plata Abonamentului Lunar și a Comisioanelor, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul.
2Performant va semnala Advertiserului, prin trimiterea de notificări, de fiecare dată când soldul Garanției scade sub nivelul estimat ca necesar pentru derularea Programului de Afiliere respectiv în următoarele 14 zile, și, respectiv, prin transmiterea de notificări, atât Advertiserilor cât și Afiliaților înscriși în Programul de Afiliere, ori de câte ori soldul Garantiei scade sub nivelul estimat ca necesar pentru derularea Programului de Afiliere în următoarele 5 zile.

În cazul în care soldul Garanției devine 0€ sau mai mic 2Performant va notifica Advetiserul și pe Afiliatii inscrisi in Program si are dreptul să suspende (să dezactiveze temporar) Programul de Afiliere din Platformă – ceea ce înseamnă că:

 • Niciun Instrument de Promovare nu va transmite trafic către Website-ul Advertiserului.
 • Se vor înregistra Comisioane6 atât timp cât acțiunile au loc în Perioada de Recurență, iar, daca este cazul, nu a trecut inca o Perioada de Recurenta de cand Advertiserul a solicitat închiderea Programului de Afiliere cu preaviz
2Performant va re-activa Programul de Afiliere numai după ce Garanția a fost completată cu suma necesară. Advertiserii pot credita contul de Garanție din Platformă, fie manual, fie prin setarea de plăți automate (în acest ultim caz, valoarea sumelor cu care va fi creditată Garanția precum și pragul Garanției trebuie să fie, de asemenea, stabilite de către Advertiser).
Advertiserii pot opta pentru modificarea (majorarea/reducerea) Pachetului lor de Servicii corespunzător oricăruia dintre Pachetele de Servicii disponibile, la acel moment, în cadrul Platformei, conform Anexa 1 – www.2performant.com/pricing. Modificarea Pachetului de Servicii se va face în mod automat, în cel mult 24 de ore de la solicitarea Advertiserului, în orice caz, cu condiția plății tuturor sumelor datorate de către Advertiser, conform acestor ToS.
Un email de confirmare indicând noul Pachet de Servicii, precum și Abonamentul Lunar corespunzător va fi transmis de 2Performant, Advertiserului, înainte ca noul Pachet de Servicii să intre în vigoare.
Abonamentul Lunar pentru luna în curs se calculează proporțional după cum urmează: (i) Abonamentul Lunar corespunzator Pachetului de Servicii anterior, se va plăti pro rata cu numărul de zile din luna corespunzătoare, până la momentul când Pachetul de Servicii a fost modificat (majorat/redus); și (ii) Abonamentul Lunar corespunzător noului Pachet de Servicii se va plăti proporțional cu numărul de zile rămase din luna respectivă, începând cu data schimbării Pachetului de Servicii.
În cazul în care Pachetul de Servicii este modificat, Advertiserul trebuie să se asigure că se încadrează în noile limite aplicabile privind Afiliații, click-uri, bannere etc., disponibile în cadrul noului Pachet. Odată ce o Acțiune este finalizată de către un Client, Comisionul corespunzător, datorat, va deveni în mod automat “indisponibil” și, în consecință, dedus din soldul Garanției Advertiserului. În cazul în care Comisionul este:
 • Aprobat (conform acestor ToS), Comisionul Afiliatului devine imediat de Plătit (cu excepția cazurilor contractelor post-paid);
 • Respins de către Advertiser în Termenul de Aprobare, respectivul Comision va fi rambursat în contul de Garanție al Advertiserului.

7.2. Facturare

Odată ce Advertiserul plătește Garanția precum și ori de câte ori efectuează orice plăți către 2Performant, în baza acestor ToS, 2Performant va emite factura corespunzătoare.
Facturile vor fi trimise Advertiserilor în format electronic, prin email, la adresa indicată în Contul Advertiserului. Facturile vor fi disponibile pentru descărcare din Platforma, în “Secțiunea Facturare”.

 

În cazul în care Advertiserul este înregistrat în scopuri de TVA într-un stat membru al Uniunii Europene, este înregistrat în Sistemul VIES și furnizează 2Performant numărul de înregistrare TVA, corect, sumele facturate nu vor fi purtătoare de TVA. În cazul în care Advertiserul este înregistrat în oricare dintre țările Uniunii Europene, însă nu este înregistrat în VIES, facturile emise de 2Performant vor fi purtătoare de TVA, în cuantumul aplicabil în țara în care Advertiserul este înregistrat.
Plata Garanției precum și orice alte plăți datorate de Advertiseri către 2Performant sunt considerate ca fiind valabil realizate atunci când sunt integral încasate de 2Performant.
La încetarea acestor ToS în ceea ce privește un Advertiser, 2Performant va returna toate sumele rămase disponibile în Contul respectivului Advertiser, după procesarea tuturor Comisioanelor datorate potrivit acestor ToS și cu condiția să nu existe penalități, datorii sau pretenții împotriva Advertiserului.

7.3. Afiliați

 

Sub rezerva termenilor și condițiilor de mai jos, Comisioanele Afiliaților, având statusul Aprobat vor fi plătite Afiliatului în termen de 7 zile de la primirea cererii de plată valabile.

Odată ce suma Comisioanelor Afiliaților cu statusul Aprobat atinge pragul minim, de 25 Euro sau 100 RON7 RON – această sumă neincluzând niciun bonus acordat de 2Performant, și cu condiția ca: (i) profilul de plată al Afiliatului din Contul său să fi fost completat integral și corect; și (ii) Afiliatul să re-confirme consimțământul său cu privire la ToS în vigoare la acel moment, bifând butonul Submit din Platformă, Afiliații au dreptul de a solicita plata acestor Comisioane, pe baza unei cereri de plată adresată 2Performant.

Indiferent de orice prevederi contrare, în cazul în care pragul minim de plată nu a fost atins, sumele vor rămâne în contul Comisioanelor Afiliatului cu statusul Aprobat și vor fi reportate până când se atinge pragul minim de plată. Nicio dobândă nu va fi plătită sau datorată în legătură cu soldul creditor al Comisioanelor Afiliatului care nu au fost încă plătite Afiliatului.
Odată primită o cerere de plată, validă, de la un Afiliat, o notificare va fi emisă electronic de către Platformă și trimisă Afiliatului, care va fi informat, de asemenea, prin email. Notificarea va include informații cu privire la suma exactă ce trebuie plătită Afililatului după ce toate impozitele datorate (cu reținere la sursă), au fost reținute, în conformitate cu acești ToS. Aceeași procedură de notificare se aplică în cazul în care plata solicitată este, efectiv, realizată. 2Performant va face plata în termen de 7 zile de la primirea unei cereri de plată valide și întotdeauna, cu condiția ca pragul minim de plată, de 25 de euro sau 100 RON7să fi fost atins, această sumă neincluzând niciun bonus acordat de 2Performant.
Suma datorată Afiliatului, diminuată cu toate taxele datorate (în legătură cu transferul bancar și metoda de plată și/sau de servicii de plată) va fi plătit în contul său bancar specificat în profilul de plată din Contul de Afiliat. Cu toate acestea, 2Performant, la libera sa alegere, poate decide să se angajeze și să plătească, fie integral, fie parțial, orice cheltuieli aferente plăților datorate Afiliaților în timpul unor campanii de marketing sau de promovare. În cazul Afiliaților persoane juridice, plata este condiționată de încărcarea, în prealabil, în Platformă, de către Afiliat, a facturii corespunzătoare.
În cazul Afiliaților persoane fizice, 2Performant va reține 16% din cuantumul Comisioanelor Afiliaților datorate (așa cum această valoare ar putea fi modificată prin legislația aplicabilă).
În cazul Afiliaților români, se pot aplica cerințe suplimentare, în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul Afiliaților persoane juridice, Comisioanele datorate se plătesc integral, fără nici o deducere în ceea ce privește impozitele, în schimbul facturilor emise, în prealabil, de Afiliat (purtătoare sau nu de TVA, în funcție de legislația locală aplicabilă) și încărcate în Platforma.
Afiliații care nu au reședința în România rămân integral și în mod exclusiv răspunzători pentru oricare și toate taxele și/sau impozitele aplicabile în conformitate cu legislația lor locală, cu privire la veniturile primite sau acumulate în baza acestor ToS.
2Performant, la libera sa alegere, poate efectua campanii de marketing, poate oferi bonusuri sau vouchere atât pentru Afiliați, cât și pentru Advertiseri. Oricare și toate plățile efectuate în cadrul acestor ToS vor fi menționate în € (euro), cu detaliere în lei, pentru Programele de Afiliere din România. Orice alte monede utilizate în legătură cu Acțiuni sau alte operațiuni (inclusiv Comisioanele corespunzătoare) vor fi convertite în € (euro), la cursul de schimb al Băncii Centrale Europene, sau la un curs de schimb al oricărei Bănci Naționale sau la un curs de schimb stabilit de către 2Performant, bazat pe un curs național oficial, disponibil tuturor Utilizatorilor și publicat în Platformă.
2Performant poate alege în mod liber să utilizeze orice serviciu de plăți pentru a facilita plățile între participanții la Platforma.

8.OBLIGAȚII / GARANȚII / DESPĂGUBIRI

8.1. Oricare și toți Utilizatorii se angajează, declară și își garantează reciproc, precum și către 2Performant că:

 • informațiile furnizate către 2Performant, precum și de/către Utilizatori, reciproc, (incluzând, dar fără a se limita la cele privind identitatea, datele personale și website-uri) sunt, și vor continua să fie, în mod permanent, pe toată durata colaborării sale cu 2Performant și din toate punctele de vedere, exacte, complete și reflectând realitatea; și
 • vor păstra confidențialitatea tuturor informațiilor de afaceri, privind societatea sau privind knowhow-ul celorlalte părți la acești ToS, care le sunt accesibile în legătură cu acești ToS și care au fost indicate ca fiind confidențiale sau care pot fi recunoscute, în alte circumstanțe, ca secrete de afaceri sau secrete ale companiei, chiar și după încetarea ToS. În caz de dubiu, toate informațiile trebuie să fie considerate confidențiale; și
 • se vor conforma și vor respecta, în toate privințele, oricare și toate legile și reglementările aplicabile (inclusiv cele referitoare la efectuarea de publicitate, publicitate nesolicitată “SPAM“, așa cum este prevazut de Legea nr. 365 (r1) / 2002 privind comerțul electronic, din România, care transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2000/31 / CE); în special, în conformitate cu legile în vigoare, consimțământul oricărui destinatar va fi obținut de către Afiliat înainte de trimiterea oricăror emailuri care conțin sau se referă la Instrumente de Promovare; la cererea prealabilă a 2Performant, Afiliatul trebuie să prezinte dovezi scrise către 2Performant, privind consimțământul acestor destinatari. Afiliații sunt pe deplin responsabili pentru toate acțiunile, inclusiv pentru lipsa acestora, care rezultă din sau au legatură, în orice fel, cu încălcarea oricărei legi (inclusiv, dar fără a se limita la “SPAM”), sau care pot provoca orice prejudiciu; și
 • dețin în mod corespunzător (și vor continua sa dețină în mod permanent, pe parcursul întregii lor colaborări cu 2Performant), toate drepturile de proprietate și, după caz, drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, licențe, drepturi de utilizare etc.) asupra website-urilor lor, asupra Surselor de Trafic precum și pentru orice fel de informații, texte, imagini, sunete, produse și alte elemente folosite în timpul colaborării lor cu 2Performant, care sunt sau pot fi protejate prin drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, și niciun drept al unor terțe părți (de exemplu, drepturi de autor, mărci comerciale) nu este încălcat; și
 • nu vor defăima sau, în orice fel, calomnia, pe ceilalți Utilizatori sau pe 2Performant, în niciun fel, și se vor abține de la orice acte și/sau fapte care pot fi in contradicție, împotriva, care pot dăuna sau care, în orice mod, au un impact negativ asupra Platformei, securității, operării sau funcționalităților și/sau drepturilor și/sau intereselor 2Performant.

 

8.2. Oricare și toți Afiliații se angajează, declară și garantează 2Performant și Advertiserilor că:

 • nu vor genera, permite, determina sau, în orice fel, contribui la generarea de Trafic Artificial în legatură cu activitatea lor în cadrul Platformei și/sau colaborarea cu 2Performant. În scopul acestor ToS, Traficul Artificial include: (i) obtinerea oricăror Vânzări, Leaduri sau Comisioane altfel decât în strictă conformitate cu legislația aplicabilă și acești ToS; (ii) folosirea în mod abuziv a oricăror Instrumente de Promovare sau altor funcții disponibile în cadrul Platformei, sau folosirea oricăreia dintre ele în alt mod decât în strictă conformitate cu acești ToS (de exemplu injectarea de cookie, prefacerea sau falsificarea oricăror Vânzări, de exemplu, prin introducerea de date false ale unor terțe părți sau fără autorizație, folosind Instrumentele de Promovare, care permit urmărirea, deși acesta nu este afișat, pop-up, pop-under etc); și
 • vor comunica tuturor vizitatorilor website-urilor sale, unde sunt încorporate sau plasate Surse de Trafic, Instrumente de Promovare sau Spațiu Publicitar, că aceștia sunt Monitorizați prin intermediul Cookie-urilor și se vor conforma și vor respecta toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu aceasta (inclusiv Directivele Directivele Parlamentului European și ale Consiliului 2009/136/CE, 2002/22/CE și 2002/58/CE,astfel cum sunt transpuse în legislația românească prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2012 și Legea nr. 506/2004, modificate).
 • să nu liciteze prin Google AdWords sau prin orice altă platformă de search advertising pe cuvinte cheie constând în brandurile Advertiserilor (sau derivații ale acestora) sau în numele domeniilor site-urilor acestora (sau derivaîii ale acestora).

 

8.3.Oricare și toți Advertiserii se angajează, declară și garantează către 2Performant și Afiliaților că:

 • dețin (și vor continua sa dețină, în mod permanent, pe parcursul întregii lor colaborări cu 2Performant) toate autorizațiile, aprobările și avizele cerute de lege pentru a își desfășura activitatea (inclusiv activitatea de comerț electronic derulată prin Website-urile lor înregistrate în Platformă), dețin (și vor continua sa dețină în mod permanent, pe parcursul întregii lor colaborări cu 2Performant), depline drepturi de a furniza și de a vinde Produsele lor, și nici Afiliații, nici 2Performant nu pot fi trași la răspundere în legătură cu acestea; confirmă și exonerează în mod expres 2Performant și Afiliații de orice responsabilitate în ceea ce privește sau în legătură cu orice Produse; și
 • sunt pe deplin răspunzători pentru Instrumentele de Promovare disponibile în Platformă. 2Performant nu poate fi tras la răspundere în legătură cu aceasta și, în special, 2Performant nu este obligat și nu poate fi considerat responsabil pentru revizuirea, verificarea, garantarea sau asumarea oricărei responsabilități pentru corectitudinea, exactitatea, caracterul complet, conformitatea cu legislația aplicabilă sau compatibilitatea Instrumentelor de Promovare ale Advertiserului, cu modelul de business al Afiliatului. Advertiserii vor păstra Instrumentele de Promovare actualizate pe parcursul întregii lor colaborări cu 2Performant; și
 • au luat la cunoștință și sunt de acord ca 2Performant să colecteze și să plătească impozitele și taxele, pentru orice Vânzare finalizată, în cazul în care este obligată prin lege să facă acest lucru. În cazul în care 2Performant nu colectează și nu plătește respectivele taxe și impozite (în cazul în care îi revine aceasta obligatie, potrivit legii), Advertiserul poate avea obligația legală de a plăti astfel de taxe, și în cazul în care apare o astfel de obligație, Advertiserul va fi singurul responsabil pentru plata la timp a acestor taxe si impozite și a oricaror dobânzi sau penalități; și
 • vor păstra Codul de Tracking, Codul de Generare Cookie si Codul de Atribuire instalate în mod corespunzător pe parcursul întregii lor colaborări cu 2Performant; și
 • vor furniza motive întemeiate și detaliate către 2Performant, atunci când Resping Comisioane (întotdeauna în strictă conformitate cu aceste ToS); și
 • nu vor promova propriile Website-uri prin intermediul link-urilor Afiliaților lor, cu scopul suprascrierii cookie-urile Clientilor; și
 • vor putea majora Termenul de Aprobare numai după notificarea prealabilă a Afiliaților cu un preaviz egal cu Perioada de Recurență, dar nu mai mult de 30 de zile în avans; și
 • pe întreaga durată a prezentului contract și pentru o perioadă suplimentară de un an după încetarea colaborării sale cu 2Performant, Advertiserul – fie direct, fie indirect – nu va intra în orice raport contractual cu oricare dintre Afiliații care au participat la Programele de Afiliere derulate în Platformă. În cazul încălcării obligației menționate anterior, Advertiserul trebuie să plătească o penalitate contractuală minimă catre 2Performant, egală cu 1.000 €, pentru fiecare astfel de încălcare, fără a aduce atingere oricăror alte remedii disponibile 2Performant.

 

9. DREPTUL DE UTILIZARE A PLATFORMEI

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestor ToS, 2Performant acordă Utilizatorilor, în timpul colaborării lor cu 2Performant in baza acestor ToS, un drept (și licență) neexclusiv, netransferabil, ne-sub-licentiabil și revocabil de a utiliza aplicațiile și datele puse la dispoziție prin intermediul Platformei, de către 2Performant. Pentru evitarea oricăror dubii, niciun fel de alte drepturi nu sunt acodate Utilizatorului, acesta din urma nefiind, în special, autorizat să:
 • transfere sau să pună respectivele aplicații sau date, parțial sau în totalitate, la dispoziția unor terțe părți și nici să faciliteze accesul la acestea,
 • să modifice sau să altereze în orice mod respectivele aplicații sau date, parțial sau în totalitate,
 • să utilizeze respectivele aplicații sau date pentru a crea propria bază de date și/sau a unui serviciu de informații.
Pentru evitarea oricărui dubiu, 2Performant este si va rămâne singurul proprietar al tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor cu privire la și în legatură cu Platforma (inclusiv, dar fără a se limita la, toate drepturile de proprietate intelectuală).
Prin înregistrarea sa valabilă în Platformă și acceptarea acestor ToS, pe durata acestora, Advertiserul acordă 2Performant dreptul neexclusiv, transferabil, irevocabil și la nivel mondial de a utiliza și transfera (Afiliaților) Instrumentele de Promovare puse la dispoziție de Advertiser, în special pentru a permite Afiliaților să le afișeze pe Sursele lor de Trafic.

 

10. PROTECȚIA DATELOR

În calitate de proprietar și operator al Platformei, 2Performant se angajează să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre UE cu privire la datele cu caracter personal și protecția “drepturilor și libertăților” persoanelor ale căror informații 2Performant le colectează și procesează în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (“RGPD”). RGPD consolidează protecția dreptului persoanei cu privire la protecția datelor cu caracter personal, reflectând natura dreptului de protecție a datelor ca un drept fundamental pentru Uniunea Europeană și va intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Orice procesare a datelor personale va fi în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute la articolul 5 din RGPD, iar politicile interne ale 2Performant şi ale Platformei sunt concepute astfel încât să asigure respectarea acestor principii.

Citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate. Verificați-o periodic, deoarece poate suferi modificări, revizuiri sau reformulări. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să încetați să utilizați Platforma și serviciile asociate și să nu mai furnizați către noi date cu caracter personal.

Puteți găsi Politica de Confidențialitate 2Performant la adresa https://ro.2performant.com/confidentialitate/

 

11. CONFIDENȚIALITATE

Fără a prejudicia aplicabilitatea secțiunii 10 de mai sus, Utilizatorii trebuie să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor și cunoștințelor de afaceri sau referitoare la companie ale celorlalte părți la acești ToS, care sunt accesibile în legătură cu acești ToS și care au fost indicate ca fiind confidențiale sau care, in alte circumstanțe, pot fi recunoscute ca secrete de afaceri sau ale companiei, inclusiv după încetarea ToS pentru o perioadă de doi ani după încetare. În caz de dubiu, toate informațiile trebuie să fie considerate confidențiale.
Utilizatorii confirmă că, în scopul de a permite 2Performant să îmbunătățească promovarea sau comercializarea serviciului furnizat prin intermediul Platformei, 2Performant poate realiza statistici sau rezumate referitoare la utilizarea serviciului și poate utiliza orice informații generale cu privire la Utilizatori în scopuri de marketing și publicitate, în măsura în care astfel de informații nu includ detalii competitive sensibile sau knowhow-ul Afiliaților sau Advertiserilor.

12. DURATĂ ȘI ÎNCETARE

Acești ToS vor intra în vigoare, în ceea ce privește raportul cu orice Utilizator, la Data Semnării relevant în raport cu respectivul Utilizator, și va rămâne în vigoare până la încetare, potrivit prezentei Secțiuni.
Durata inițială a acestor ToS este de douăsprezece luni. Durata acestor ToS va fi prelungită automat cu perioade successive de câte douăsprezece luni (“Durată ToS“), cu excepția cazului în care oricare dintre părți notifică în mod expres celeilalte, în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării Duratei ToS, în legătură cu intenția sa de a nu prelungi durata ToS-ului. Notificarea se aplică în toate cazurile, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres, altfel, in acest contract.
Indiferent de orice prevederi contrare, 2Performant, în mod discreționar, poate suspenda (inclusiv în legătură cu un Program de Afiliere) sau poate închide, în mod unilateral, Contul tău de Utilizator (și, pe cale de consecință, poate înceta unilateral acești ToS), în cazul în care 2Performant suspectează sau are motive rezonabile să creadă și/sau în cazul în care o terță parte (inclusiv un alt Utilizator) în orice mod susține, și aduce dovezi în acest sens, că ai încălcat legislația aplicabilă sau orice prevederi ale acestor ToS (inclusiv orice condiții stabilite de alți Utilizatori, care au fost acceptate în mod automat, atunci când s-a aplicat pentru participare în Programe de Afiliere ale Advertiserilor). Pentru evitarea oricărui dubiu, ești de drept în întârziere, începând cu data neîndeplinirii obligațiilor, fără ca vreo notificare cu privire la respectiva încălcare să fie necesară în acest sens. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, în mod expres, în acești ToS, 2Performant va informa Utilizatorul, transmițând o notificare în acest sens, în legatură cu decizia sa unilaterală de suspendare a Contului sau de încetare a acestor ToS. Suspendarea Contului și, după caz, încetarea ToS-ului produc efecte (de drept), fără nicio intervenție a instanțelor de judecată și fără orice formalități suplimentare.
La încetarea acestor ToS, indiferent de motiv, Contul Utilizatorului și accesul la Platformă vor fi imediat întrerupte iar Tu vei înceta folosirea ei și, fie trebuie să returnezi către 2Performant, fie trebuie să distrugi și să ștergi, de pe toate computerele, hard disk-urile, rețelele și alte medii de stocare, toate copiile Informațiilor Confidențiale aflate în posesia Ta. 2Performant va calcula pretențiile împotriva Utilizatorului (conform Secțiunii 13 de mai jos) și, dacă este cazul, va returna soldul rămas din Garanție, în cazul Advertiserilor, respectiv, cel rămas din Comisioanele Aprobate, acumulate și neplătite ale Afiliaților, în cazul Afiliaților. Odată ce participarea în cadrul Platformei a încetat, datele cu caracter personal ale Utilizatorului stocate la înregistrare vor fi șterse complet, la expirarea obligației legale a 2Performant de a păstra înregistrările în condiții de siguranță.

13. RĂSPUNDEREA

13.1. Răspunderea 2Performant. Limitarea răspunderii

2Performant nu confirmă, nu aprobă și nu certifică nicio informație, fapt sau opinie furnizate pe sau prin intermediul Platformei, nici nu aprobă, nu este responsabil și nu garantează acuratețea, caracterul complet, eficacitatea, vandabilitatea, corespunderea, pentru un anumit scop, corectitudinea sau corecta distribuire a unor astfel de informații. Întreg conținutul furnizat pe sau prin intermediul Platformei este furnizat “CA ATARE”. Utilizarea acestor informații de către Utilizatori este voluntară, iar recurgerea la acestea trebuie efectuată numai după o analiză independentă,a fiecărui Utilizator, cu privire la acuratețea, eficacitatea și oportunitatea respectivelor informații.
În nici un caz 2Performant sau oricare dintre succesorii sau cesionarii săi nu poate fi răspunzător pentru orice (a) utilizare sau imposibilitate de a utiliza Platforma sau serviciile 2Performant, (b) vătămare corporală, pagube materiale sau pierderi de orice natură, care rezultă din accesul Utilizatorului la și/sau utilizarea Platformei sau a serviciilor 2Performant, (c) accesul neautorizat la sau utilizarea neautorizată, a oricăror informații cu caracter personal și/sau informații financiare stocate în cadrul Platformei, (d) întreruperea sau încetarea transmiterii către sau dinspre Platforma, suspendarea Platformei (sau a serviciilor), discontinuitatea, lipsa de funcționare, sau lipsa accesului, (e) bug-uri, viruși, cai troieni sau altele asemenea, care pot fi transmise către sau prin intermediul Platformei sau serviciilor 2Performant, și niciunul dintre 2Performant, succesorii sau cesionarii săi, nu este responsabil pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale sau pierderea șansei sau a profitului care decurg din, sau în legătură cu aceste ToS, indiferent dacă 2Performant a fost sau nu informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
Indiferent de orice prevederi contrare din prezentul document, răspunderea maximă totală a 2Performant pentru toate costurile, pierderile și/sau prejudiciile (“Pierderi”) în temeiul sau în legătură cu aceste ToS, fie în baza raspunderii contractuale, sau delictuale, sau de orice natură, nu vor putea depăși: (i) în cazul răspunderii fața de Advertiseri, valoarea Abonamentului Lunar, plus Comisioanele 2Performant plătite de către Advertiser către 2Performant, pentru luna imediat anterioară datei apariției respectivelor Pierderi, și (ii) în cazul răspunderii față de Afiliați, totalul sumelor datorate și plătite de 2Performant către Afliatul îndreptățit în conformitate cu acești ToS, pentru luna imediat anterioară datei apariției respectivelor Pierderi.Orice cerere care decurge din sau este în legătură cu acești ToS trebuie să fie transmisă în termen de 30 de zile de la descoperirea Pierderilor, dar nu mai târziu de 3 luni de la apariția acestora. În cazul în care legislația aplicabilă nu permite excluderea sau limitarea anumitor categorii de daune, Utilizatorul convine în mod expres că, în astfel de cazuri, răspunderea 2Performant este limitată în măsura maximă permisă de lege.

 

13.2. Răspunderea Utilizatorului

Respectarea prevederilor acestor ToS este esențială pentru funcționarea Platformei.
Vei despăgubi și vei exonera 2Performant pentru orice pretenții, daune, pierderi de profit sau oportunități de afaceri, datorii, acțiuni, decizii, costuri și cheltuieli care pot apărea ca urmare a sau în legătură cu: (i) orice acțiune sau omisiune a Ta în legătură cu utilizarea de către Tine a serviciilor 2Performant disponibile în cadrul Platformei; (ii) utilizarea serviciilor 2Performant, altfel decât este permis în mod expres prin aceste ToS; (iii) încălcarea prevederilor acestor ToS (incluzând, dar fără a se limita la declaratiile și garanțiile tale, acordate prin prezentul).
Astfel de costuri includ, în special, compensarea daunelor suportate de terțe părți, rambursarea cheltuielilor, valoarea tuturor onorariilor avocațiale rezonabile și, în general, toate costurile suportate ca urmare a oricărei acțiuni, proces, procedură sau pretentie împotriva 2Performant.

 

14. LEGEA

Legea română va guverna acești ToS și orice acțiune, proces, procedură sau pretenție care decurge din sau în legătură cu acești ToS vor fi deduse spre judecată, exclusiv, înaintea instanțelor de judecată, cu sediul în București România.

 

15. INDEPENDENȚA CLAUZELOR

În cazul în care orice prevedere a acestor ToS este sau devine, în totalitate sau parțial, ilegală sau în contradicție cu orice reglementare, acest lucru nu va afecta valabilitatea clauzelor rămase din prezentul și acest ToS.

 

16. DIVERSE

Acești ToS sunt redactați atât în limba română cât și în limba engleză. Renunțarea sau nerespectarea de către 2Performant de a exercita orice drept prevăzut în prezentul document nu va reprezenta o renunțare la orice astfel de drept. Drepturile și remediile 2Performant stabilite în acești ToS sunt cumulative și sunt în completarea oricăror drepturi sau despăgubiri (remedii) pe care 2Performant le poate avea conform legii.
Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea Platformei Tu, în mod expres: (i) îți exprimi consimțământul cu privire la acești ToS, cu modificările ulterioare a acestora (așa cum acestea vor fi publicate în Platformă) și (ii) ești de acord că toate contractele, notificările, dezvăluirile, și alte comunicări pe care ți le vom transmite prin mijloace electronice îndeplinesc oricare și toate cerințele legale, inclusiv ca astfel de comunicări să fie în scris.

NOTE

Nota 1. Pentru informații și detalii privind contractele post-paid, vă rugăm să ne contactați la sales@2performant.com.
Nota 2. În cazul modelelor post-paid, penalitățile se calculează în conformitate cu termenii și condițiile negociate separat între părți.
Nota 3. Nu se aplică contractelor post-paid.
Nota 4. În cazul contractelor post-paid, niciun Comision nu devine eligibil pentru plată și plătibil afiliaților decât dacă are statusul Plătibil/De plată. Acesta este un status intermediar, care înseamnă că suma totală a comisioanelor a fost încasată de 2Performant și poate fi plătită Afiliatului.
Nota 5. Pentru modelul de plata post paid, te rugăm contactează-ne la sales@2performant.com.
Nota 6. Comisioanele înregistrate în cazul în care Programul de Afiliere este blocat pe motiv că soldul Garanției este 0€ sau mai mic se plătesc catre Afiliați după incasarea lor de la Advertiseri.
Nota 7. Evaluarea pragului minim de retragere se face în moneda utilizată de Afiliat pentru retragere – EUR sau RON.