Politica de Confidentialitate 2Performant

Politica de Confidențialitate

2Performant Network SA, cu sediul social în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/493/2010, cod unic de identificare RO 26405652 („2Performant”, „noi”) prelucrează datele dvs. cu caracter personal ca parte a furnizării și operării www.2performant.com și sub-domeniile sale asociate (denumite în mod colectiv „Platforma„). Utilizând Platforma și/sau accesând Serviciile din acest document, sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate (astfel cum poate fi modificată, revizuită sau corectată periodic), inclusiv colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs. cu caracter personal, așa cum se prevede în prezentul document. Rețineți că, pentru a utiliza Serviciile noastre, trebuie să aveți 18 ani sau mai mult.

Citiți cu atenție această Politică de confidențialitate. Verificați-o periodic pentru că poate suferi modificări, revizuiri sau corecturi. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, încetați să folosiți Platforma și Serviciile și încetați să ne furnizați orice date cu caracter personal.

În calitate de proprietar și operator al Platformei, 2Performant s-a angajat să respecte toate legile relevante ale UE și ale Statelor Membre ale UE în ceea ce privește datele cu caracter personal și protecția „drepturilor și libertăților” persoanelor fizice, ale căror informații le colectează și le prelucrează 2Performant în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („RGPD„). RGPD consolidează protecția dreptului persoanei fizice la protecția datelor cu caracter personal, reflectând natura protecției datelor ca drept fundamental pentru Uniunea Europeană și va intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Întreaga prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute în articolul 5 din RGPD și atât politicile interne ale Platformei, cât și cele ale 2Performant sunt concepute astfel încât să asigure respectarea acestor principii.

În timpul și pentru furnizarea serviciilor noastre prin intermediul Platformei („Servicii„), noi colectăm și prelucrăm date cu caracter personal. Conform RGPD, datele cu caracter personal sunt considerate a fi orice informații privind un individ, o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată („Persoană vizată„), ceea ce înseamnă dacă o persoană poate fi detectată, direct sau indirect, prin referire la un identificator. Acesta este cazul în care este posibilă atribuirea uneia sau mai multor caracteristici, care sunt expresia unei identități fizice, fiziologice, psihologice, genetice, economice, culturale sau sociale, de exemplu: numele unei persoane; o adresă de e-mail sau alte informații de contact on-line, cum ar fi un identificator de utilizator de mesagerie instant sau un pseudonim care dezvăluie o adresă de e-mail a unei persoane fizice; un număr de telefon; numere de identificare, cum ar fi numărul de asigurare socială, un număr personal sau un număr de identificare; date de localizare, identificatori on-line (aceștia pot include adrese IP sau module cookie – puteți găsi Politica noastră privind modulele cookie la https://2performant.com/cookie-policy/ ); date codate care derivă din date cu caracter personal. În plus, în măsura în care orice alte informații sunt asociate sau combinate cu datele cu caracter personal, aceste informații vor fi considerate date cu caracter personal.

2Performant este un operator de date în temeiul RGPD. Suntem operatorul datelor cu caracter personal furnizate de dvs. prin intermediul Platformei, cu excepția cazului în care s-a indicat altfel atunci când aceste date sunt colectate sau a cazului în care s-a menționat altfel în prezentul document. Prin această Politică de confidențialitate vă informăm dacă/ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm și cum gestionăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la Advertiseri, Afiliați, simpli vizitatori ai Platformei noastre, clienții e-comerț (adică, cumpărătorii de pe site-urile web ale Advertiserilor noștri) (colectiv, dvs.).

Rețineți că această Politică de confidențialitate nu este exhaustivă, ci doar furnizează anumite principii de confidențialitate aplicate de 2Performant în timpul colaborării sale cu dvs. (pe baza utilizării Platformei), pe care le considerăm a avea o importanță specială pentru dvs.

Dacă aveți întrebări generale, reclamații sau solicitări cu privire la sau în relație cu Politica noastră de confidențialitate sau practici, inclusiv, fără limitare la, orice solicitări specifice, cum ar fi: (i) o cerință ca 2Performant să rectifice anumite date cu caracter personal despre dvs.; (ii) o Solicitare de Acces a Persoanei vizate (inclusiv: solicitare de confirmare a faptului că 2Performant prelucrează sau nu orice date cu caracter personal despre dvs.; acces la datele dvs. cu caracter personal; orice informații aferente); sau (iii) orice solicitare pentru rectificare, ștergere, blocaj sau în scopul exercitării oricăruia dintre drepturile dvs. În temeiul secțiunilor 6 de mai jos; sau (iv) o solicitare privind retragerea consimțământului dvs. de a prelucra datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care acest consimțământ este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul de a prelucra datele cu caracter personal dacă ați furnizat consimțământul către 2Performant. În cazul în care acest consimțământ este retras de către dvs., noi nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului); (v) o solicitare ca 2Performant să nu prelucreze datele dvs. cu caracter personal în scopuri de publicitate sau direct marketing, contactați-ne la privacy@2performant.com. Dreptul de acces este parte a drepturilor dvs. de acces detaliate la punctul 6.1 de mai jos.

Rețineți că este interzis să publicați sau să furnizați orice date cu caracter personal părților terțe (de exemplu, nume, număr de telefon, adresă sau alte informații privind viața privată).

1. CARE sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm, CâND și DE CE (SCOPUL PRELUCRĂRII) le colectăm. CARE este temeiul legal pentru prelucrare

Modul în care accesați Platforma și Serviciile disponibile determină posibilitățile de realizare a colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, așa cum este menționat mai jos. Colectarea și prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal se bazează pe interesul legitim, așa cum s-a detaliat mai jos, precum și executarea contractului în care dvs. și 2Performant sunteți părți. Rețineți că nu toate datele pe care le colectăm de la dvs. sunt neapărat de natură personală conform RGPD și, prin urmare, aceste date nu sunt supuse restricțiilor și cerințelor în temeiul RGPD.

1.1 Informații de la Advertiseri

În consecință, dacă utilizați Serviciile în calitate de Advertiser, sunteți de acord să publicați o politică de confidențialitate actualizată și exactă pe site-ul dvs. web, care respectă legile aplicabile activității dvs. De asemenea, sunteți de acord să obțineți consimțământul de la cumpărătorii dvs. – adică, orice indicație dată în mod liber, specifică și informată a fiecăreia dintre dorințele cumpărătorului prin care el/ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clar afirmativă, indică acordul pentru prelucrarea datelor lui/ei cu caracter personal, precum și pentru utilizarea și accesul datelor lor cu caracter personal de către 2Performant și alte terțe părți, astfel cum se prevede în această Politică de confidențialitate. În plus, dacă colectați informații personale sensibile (inclusiv informații privind starea medicală sau de sănătate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau sexualitatea, prelucrarea datelor genetice, date biometrice doar în scopul de a identifica o persoană fizică), sunteți de acord să obțineți consimțământul scris, expres și afirmativ de la cumpărătorii dvs. pentru utilizarea și accesarea informațiilor personale sensibile de către 2Performant și alte terțe părți.

Atunci când vă înregistrați și configurați contul dvs. de Advertiser pe Platformă, noi colectăm: adresa dvs. de e-mail și numele domeniului site-ului dvs. web, care urmează a fi atașate contului dvs. de Advertiser, adresa IP, precum și numele de utilizator (așa cum a fost generat automat de Platformă și apoi modificat de dvs., după caz) și parola contului dvs. de Advertiser de pe Platformă. Trebuie să păstrați confidențialitatea parolei dvs., nu trebuie să o comunicați altor persoane sau să le permiteți să utilizați contul dvs. de Advertiser. Nici dvs. nu aveți voie să utilizați alte conturi de Advertiser, cu excepția contului dvs. Dacă suspectați orice utilizarea neautorizată a contului dvs. de Advertiser, contactați-ne imediat la privacy@2performant.com.

Datele pe care le colectăm de la dvs. În această etapă sunt, de asemenea, prevăzute în formularul nostru de înregistrare on-line. În plus, colectăm și lista țărilor din care sunt cumpărătorii dvs., monedele care le utilizați în tranzacțiile dvs. realizate prin site-ul dvs. web, categoriile de produse, tipul de comision și suma sa, logoul companiei de afiliere, durata de valabilitate a modulelor cookie și termenul de aprobare al comisioanelor.

Utilizăm aceste informații: (i) pentru a verifica consimțământul dvs. pentru aderarea la Termenii de utilizare care guvernează Platforma și Serviciile; (ii) pentru a vă înregistra ca Advertiser pe Platformă și pentru a configura un cont de Advertiser pentru dvs. și (iii) pentru a vă furniza Serviciile noastre, pentru a vă contacta, pentru a vă furniza serviciile biroului de asistență, precum și (iv) pentru a vă furniza informații de publicitate și comercializare, întotdeauna condiționate de consimțământul dvs. anterior în legătură cu acestea, prin bifarea căsuței de selectare pentru abonarea la Buletine informative, (v) în scopuri de raportare și investigare (în funcție de solicitarea pe care o primim de la dvs. cu privire la orice rapoarte personalizate, este posibil să trebuiască să folosim toate sau o parte din informațiile menționate mai sus Nu înregistrăm alte date cu caracter personal decât cele furnizate de dvs. În mod voluntar.

Atunci când creați profilul dvs. de facturare pe Platformă, noi colectăm numele complet al societății dvs., nr. TVA, adresa de facturare, domiciliul fiscal, moneda de facturare, precum și datele reprezentantului Advertiserului: numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon. Utilizăm aceste informații pentru: (a) iniția campaniile și programele dvs. de afiliere, (ii) a vă factura pentru comisioanele, precum și orice alte sume pe care este posibil să le datorați în temeiul Termenilor de utilizare, (iii) a vă trimite mesaje prin e-mail privind aspectele financiare legate de executarea Serviciilor, precum și, facturile, datele scadente etc. și (iv) a respecta cerințele legale și de reglementare aplicabile, (v) în scopuri de raportate și de investigare

De asemenea, este posibil să folosim aceste informații, împreună cu cele colectate anterior de la dvs.: pentru a vă furniza, la cererea dvs. rapoarte informative privind utilizarea de către dvs. a Platformei, precum și pentru a răspunde la orice solicitări din partea dvs., inclusiv în legătură cu încheierea altor rapoarte contractuale.

Atunci când utilizați în general Platforma noastră, este posibil să colectăm informații cu privire la dispozitivul pe care îl utilizați pentru a intra pe paginile Platformei noastre, cum ar fi: sistemul dvs. de operare și browserul dispozitivului dvs. (în cazul în care diferă de cele utilizate atunci când contul de Advertiser a fost înregistrat pe Platformă). De asemenea, colectăm date despre utilizarea de către dvs. a Platformei, cum ar fi modul în care și când accesați contul dvs. și Platforma, inclusiv informații despre dispozitiv și browserul pe care le utilizați, conexiunea dvs. de rețea, adresa dvs. IP (în cazul în care diferă de cea utilizată atunci când contul de Advertiser a fost înregistrat pe Platformă), informații despre modul în care navigați pe Platformă, precum și orice alte informații pe care ni le furnizați în mod voluntar, cum ar fi adresele de e-mail diferite de cea indicată în timpul configurării contului dvs. de Advertiser pentru facturare; aceste adrese de e-mail urmează a fi utilizate pentru a vă contacta în legătură cu aspectele financiare privind executarea Serviciilor, cum ar fi, facturi, date scadente, etc.

Utilizăm aceste informații pentru a vă oferi acces la și a îmbunătăți Serviciile noastre și pentru a le adapta nevoilor dvs.; de exemplu, pentru a face ca interfața Platformei noastre să fie mai ușor de folosit. În final, este posibil să utilizăm aceste informații pentru a vă furniza servicii de publicitate sau comercializare.

1.2 Informații de la Afiliați

Atunci când vă înregistrați și configurați contul dvs. de Afiliat pe Platformă, noi colectăm: adresa dvs. IP și de e-mail, care urmează a fi atașate contului dvs. de Afiliat, numele dvs. de utilizator și parola contului dvs. de Afiliat de pe Platformă. Trebuie să păstrați confidențialitatea parolei dvs., nu trebuie să o comunicați altor persoane sau să le permiteți să utilizați contul dvs. de Afiliat. Nici dvs. nu aveți voie să utilizați alte conturi de Afiliat, cu excepția contului dvs. Dacă suspectați orice utilizarea neautorizată a contului dvs. de Afiliat, contactați-ne imediat la privacy@2performant.com.

Utilizăm aceste informații: (i) pentru a verifica consimțământul dvs. pentru aderarea la Termenii de utilizare care guvernează Platforma și Serviciile; (ii) pentru a vă înregistra ca Afiliat pe Platformă și pentru a configura un cont de Afiliat pentru dvs. și (iii) pentru a vă furniza Serviciile noastre, pentru a vă contacta, pentru a vă furniza serviciile biroului de asistență, (iv) pentru a vă furniza informații de publicitate și comercializare, întotdeauna condiționate de consimțământul dvs. anterior, prin bifarea căsuței de selectare pentru abonarea la Buletine informative, (v) în scopuri de raportare și investigare, (vi) pentru monitorizarea performanței Platformei, (vii) pentru a face analiza privind performanța contului dvs. de Afiliat. Nu înregistrăm alte date cu caracter personal decât cele furnizate de dvs. În mod voluntar.

Atunci când creați/modificați profilul dvs. de Afiliat atașat la contul dvs. de Afiliat pe Platformă, noi colectăm imaginea dvs. pentru avatar, numele dvs. complet și numărul de telefon. Utilizăm aceste informații: (i) pentru a verifica consimțământul dvs. pentru aderarea la Termenii de utilizare care guvernează Platforma și Serviciile; (ii) pentru a vă identifica vizual pe Platformă (imaginea dvs. pentru avatar va fi afișată și atașată profilului dvs. de Afiliat, fiind astfel disponibilă oricăror și tuturor utilizatorilor Platformei); (iii) pentru a vă contacta în legătură cu Serviciile (inclusiv pentru verificarea profilului dvs. de plată, identitatea dvs.), (iv) în scopuri de raportare și investigare, (v) pentru a vă furniza Serviciile noastre;

Atunci când creați profilul dvs. de Afiliat pentru plată pe Platformă, în plus față de datele menționate mai sus, noi colectăm adresa dvs. de e-mail Paypal, numărul dvs. de cont bancar, numărul dvs. unic și personal de identificare (de ex., CNP sau similar), adresa dvs. pentru plată, seria și numărul certificatului dvs. de rezidență (în cazul în care aveți reședința într-o altă țară decât România), seria și numărul cărții dvs. de identitate, precum și orice alte date cu caracter personal (diferite de cele menționate mai sus), pe care este posibil să ni le furnizați în mod voluntar (de ex., adrese de e-mail/numere de telefon suplimentare). Noi utilizăm acest informații: (i) pentru a verifica identitatea între persoana care solicită plata și Afiliatul îndreptățit să primească plata (ii) pentru a efectua – fie prin Paypal, fie direct prin transfer bancar – plata sumelor datorate către dvs., conform Termenilor de utilizare, (iii) pentru a verifica și a confirma profilul dvs. de Afiliat pentru plată (iv) pentru audituri interne și rapoarte de contabilitate, conform legislației aplicabile, (v) în scopuri de raportare și investigare, (vi) pentru a vă furniza Serviciile noastre. De asemenea, este posibil să utilizăm aceste informații, împreună cu cele colectate anterior de la dvs.: (i) pentru a vă furniza, la cerere, situația veniturilor privind sumele plătite către dvs. În temeiul Termenilor de utilizare, precum și (ii) pentru a vă oferi, întotdeauna sub rezerva consimțământului dvs., diferite beneficii, după cum ar putea fi disponibile conform Termenilor de utilizare – de ex., abonament asistență medicală (în această privință, vom transmite furnizorului de asistență medicală numele dvs. complet și numărul dvs. unic și personal de identificare);

Atunci când utilizați în general Platforma noastră, este posibil să colectăm informații cu privire la dispozitivul pe care îl utilizați pentru a intra pe paginile Platformei noastre, cum ar fi sistemul dvs. de operare și browserul dispozitivului dvs. De asemenea, colectăm date despre utilizarea de către dvs. a Platformei, cum ar fi modul în care și când accesați contul dvs. și Platforma, inclusiv informații despre dispozitiv și browserul pe care le utilizați, conexiunea dvs. de rețea, adresa dvs. IP (în cazul în care diferă de cea utilizată atunci când contul de Afiliat a fost înregistrat pe Platformă), precum și informații despre modul în care navigați pe Platformă.

Utilizăm aceste informații pentru a vă oferi acces la și a îmbunătăți Serviciile noastre și pentru a le adapta nevoilor dvs.; de exemplu, pentru a face ca interfața Platformei noastre să fie mai ușor de folosit. În final, este posibil să utilizăm aceste informații pentru a vă furniza servicii de publicitate sau comercializare.

1.3 Informații de la vizitatorii Platformei noastre

Platforma noastră înregistrează temporar datele despre trafic furnizate de dispozitivul pe care îl utilizați pentru a intra pe site-urile noastre web (inclusiv numele gazdă (adresa IP) ale calculatorului solicitant), data și ora, specificațiile datelor browserului dvs. și sistemul de operare, precum și numele furnizorului dvs. de acces, precum și site-ul web de la care ați fost trimis pe Platforma noastră (așa numitul URL intermediar). Aceste date sunt stocate pentru o perioadă scurtă, până când sunt șterse automat.

Rețineți că, atunci când dvs., în calitate de vizitator al Platformei noastre, doriți să lăsați un comentariu la un articol sau să contactați departamentului nostru dedicat de asistență, este posibil să colectăm de la dvs. informații precum: adresa de e-mail, numele complet și site-ul web personal.

Colectarea și prelucrarea acestor date se realizează în scopul facilitării utilizării Platformei noastre (configurarea conexiunii) și pentru a asigura securitatea și stabilitatea sistemelor noastre, precum și administrarea tehnică a infrastructurii rețelei. Nu înregistrăm alte date cu caracter personal (nu numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), decât cele menționate mai sus sau cele furnizate de către dvs. În mod voluntar.

1.4 Informații de la vizitatorii/cumpărătorii de pe site-ul web al Advertiserilor

Atunci când dvs., în calitate de vizitator/cumpărător (Client) pe site-urile web ale Advertiserilor accesati un link Afiliat (sau, instrument de promovare, asa cum este definiti in Termenii de utilizare a Platformei), noi nu colectăm de la dvs. date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a valida acțiunea de “click” pe linkul Afiliat, noi colectăm (in cazul in care tracking-ul se face prin Codul de Tracking) de la dvs., sau, dupa caz, primim de la Advertiser (in cazul in care tracking-ul se face prin Codul de Atribuire) informații precum: adresa IP (în format anonimizat), data și ora acțiunii dvs. de click privind acțiunea Advertiserului, tipul de instrument, tipul de dispozitiv pe care îl utilizați, URL intermediar, redirecționare URL, click pe Etichetă, identificator unic Afiliat, identificator unit Advertiser (toate aceste informații fiind cunoscute în mod colectiv pe Platformă ca “Detalii click”).

Astfel, in cazul in care care tracking-ul actiunilor dvs. se efectueaza:

  • conform sectiunii 5.1. din Termenii de Utilizare ai Platformei, adica prin Codul de Tracking instalat pe website-ul Advertiserului pe care il vizitati, aAtunci când dvs., în calitate de vizitator/cumpărător pe site-urile web ale Advertiserilor, accesați un link Afiliat, noi stocăm (plasam), de asemenea, un modul cookie de urmărire 2Performant pe dispozitivul dvs., care conține: identificatorul unic afiliat, identificatorul unic Advertiser și data de expirare;
  • conform sectiunii 5.2. din Termenii de Utilizare ai Platformei, adica prin utilizarea Codului de generare cookie si a Codului de Atribuire instalate pe website-ului Advertiserului pe care il vizitati, 2Performant nu va plasa niciun modul cookie pe dispozitivul dvs.

Totusi, in cazul in care, urmare a accesarii de catre dvs a unui link Afiliat, veti vizita website-ul Advertiserului promovat, Codul de generare cookie instalat pe website-ul Advertiserului va verifica, prin 2Performant, conformitatea anumitor date cu Termenii de utilizare a Platformei (i.e. a datelor referitoare la Afiliat, Programul de Afiliere si relația dintre program și Afiliat) și, dacă acestea sunt conforme, Advertiserul va plasa un modul cookie pe browserul dvs, continand date despre Afiliatul al carui link l-ati accesat. Astfel ca, in cazul in care, in Perioada de Recurenta, veti plasa o comanda pe website-ul Advertiserului promovat, Codul de Atribuire instalat pe website-ul Advertiserului va transmite 2Performant date despre Afiliatul al carui link l-ati accesat (datele din cookie-ul plasat de Advertiser) precum si date despree comanda dvs (valoare, ID de comanda, descriere).

In ambele situatii descrise mai sus, atunci cand Ddvs., în calitate de cumpărător pe site-urile web al Advertiserilor, efectuați o acțiune pe site-ul web al Advertiserului, noi colectăm de la dvs., prin procesele detaliate mai sus, adica – fie direct prin intermediul unui modul cookie plasat de 2Performant, fie indirect, prin intermediul Advertiserului care ne transmite aceste informatii – informații precum: adresa IP (în formă anonimizată), data și ora acțiunii dvs. pe site-ul web al Advertiserului, identificatorul unic Afiliat, suma de conversie, descrierea conversiei, identificatorul de tranzacție și identificatorul unic Advertiser (toate aceste informații fiind cunoscute colectiv ca “Detalii conversie”, pe Platformă).

Noi utilizăm aceste informații (i) pentru a identifica corect click-urile Afiliat și conversiile pentru Afiliați și Advertiseri pentru a asigura interacțiuni sigure pe Platformă; (ii) pentru a furniza statistici relevante pentru utilizatorii Platformei.

2. SCOPURILE prelucrării datelor cu caracter personal

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și confidențialitatea (în special, RGPD) și obligațiile noastre contractuale și vom preveni accesul neautorizat la date cât mai bine cu putință.

După cum s-a detaliat în secțiunile de mai sus, noi utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dvs. numai în următoarele scopuri: gestionarea și furnizarea Serviciilor către dvs.; gestionarea obligațiilor și drepturilor noastre convenite față de dvs., conform Termenilor de utilizare; prelucrarea plăților sumelor datorate către dvs., în conformitate cu Termenii de utilizare; administrarea Platformei; analiză internă pentru a îmbunătăți sau a personaliza mai eficient Platforma, activitatea sau ofertele, în general; direct marketing; ori alt scop pentru care v-ați dat consimțământul sau care este permis în temeiul legii aplicabile. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în scopuri legitime suplimentare, diferite de cele menționate mai sus, în măsura în care aceste scopuri suplimentare sunt strâns legate de cele pentru care datele au fost colectate inițial. Datele dvs. cu caracter personal pot fi combinate cu alte informații colectate de la dvs. sau părți terțe în scopurile de mai sus.

3. Pentru CâT TIMP vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal

Respectând legislația aplicabilă privind confidențialitatea, noi vom șterge datele dvs. fără nicio acțiune din partea dvs., dacă reținerea acestor date nu mai este necesară în scopul urmărit sau reținerea nu mai este permisă din orice motiv legal. Este posibil să restricționăm prelucrarea în locul ștergerii datelor dvs. În cazul în care ștergerea nu este permisă în mod legal (de ex., obligații legale de a păstra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de contabilitate sau după cum ar putea fi necesar în timpul termenelor de prescripție aplicabile).

4. Către CINE vor fi transferate datele dvs. cu caracter personal

2Performant colaborează cu diferiți furnizori de servicii pentru a ajuta la furnizarea pentru dvs. a Serviciilor noastre și este posibil să împărtășim datele cu caracter personal cu aceștia pentru a susține aceste eforturi. Un astfel de acord de prestări servicii conține obligații pentru părți terțe pentru a prelucra date numai în conformitate cu instrucțiunile 2performant și pentru a lua măsurile adecvate pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal este sigură. Puteți găsi o listă cu entitățile către care este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal la https://ro.2performant.com/servicii-externe/

În cazul în care oricare dintre destinatari locuiesc într-o țară fără protecție legală adecvată pentru datele cu caracter personal, 2Performant va depune toate eforturile rezonabile pentru a determina ca destinatarul să adopte principiile descrise în această Politică de confidențialitate.

Cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul – acceptând căsuța de selectare Termeni ai serviciilor la crearea contului dvs. pe Platformă – este posibil să vă contactăm prin telefon, prin e-mail pentru a vă furniza informații cu privire la ofertele 2Performant în legătură cu Serviciile și/sau Platforma. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment trimițând o solicitare în legătură cu acest lucru, la privacy@2performant.com.

Datele sunt stocate în Uniunea Europeană și Zona Economică Europeană.

Nu transmitem datele altor părți terțe decât cele menționate mai sus, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul pentru acest lucru sau transmiterea se face instituțiilor de state ori în alt mod pe baza legislației naționale obligatorii.

5. Securitatea datelor

Noi luăm toate măsurile de siguranță tehnice și organizatorice necesare, conform standardelor industriei privind gestionarea securității informațiilor, pentru a proteja informațiile sensibile, inclusiv pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal de pierdere, divulgare neautorizată sau alte forme de utilizare ilegală. Datele sunt stocate într-un mediu sigur, care nu este deschis accesului public. Site-urile noastre web sigure utilizează criptare și standarde de autentificare pentru a proteja confidențialitatea tranzacțiilor web, inclusiv datele dvs. cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că – cu ajutor furnizat de browserul dvs. – comunicarea între dispozitivul dvs. și serverele noastre va include măsurile de criptare recunoscute.

Personalul nostru este instruit în aspecte de confidențialitate și în tratarea datelor și a informațiilor.

6. DREPTURILE dvs. în temeiul RGPD

Cu condiția să fiți o Persoană vizată, așa cum s-a definit în RGPD (și astfel cum se prevede mai sus în temeiul prezentei Politici de confidențialitate), în relație cu datele cu caracter personal deținute de noi, aveți dreptul de a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal, precum și de a face solicitări privind natura informațiilor deținute și cui au fost acestea divulgate (dreptul la acces); de a lua măsuri pentru a rectifica, a modifica, a șterge, inclusiv dreptul de a fi uitat sau de a distruge datele inexacte, dreptul la restricționare sau dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, așa cum s-a detaliat mai jos.

Dacă sunteți vizitator/cumpărător pe site-ul web al Advertiserilor noștri și doriți să vă exercitați aceste drepturi, contactați acești Advertiseri, deoarece 2Performant poate doar să le transmită solicitarea dvs. pentru a le permite să răspundă.

6.1 Dreptul de acces Dreptul de acces depășește solicitarea și furnizarea de informații generale privind activitățile de prelucrare a datelor. Acesta vă oferă posibilitatea de a cere mai multe informații detaliate cu privire la prelucrare. Puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care 2Performant le deține despre dvs. („Solicitare Acces Persoană vizată„). Acest lucru include informații privitoare la ce date cu caracter personal prelucrează 2Performant despre dvs., unde au fost colectate aceste informații, în ce stop sunt prelucrare informațiile și către cine sau către care categorii de persoane sunt divulgate informațiile.

6.2 Dreptul de rectificare vă poate ajuta la corectarea sau prevenirea efectelor negative pe care le pot avea datele incorecte/incomplete asupra drepturilor și libertăților dvs. Deoarece datele prelucrate, în orice moment dat, trebuie să reflecte realitatea, aveți dreptul de a obține de la 2performant, rectificarea/completarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte/lipsă.

6.3 Dreptul de ștergere Aveți dreptul de a ne cere ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care s-a prevăzut altfel în temeiul RGPD

6.4 Dreptul de a fi uitat în exercitarea dreptului dvs. de ștergere, dacă 2Performant a făcut publice datele dvs. cu caracter personal, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, vom lua măsurile rezonabile, inclusiv măsurile tehnice, pentru a informa ceilalți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acest operator a oricăror linkuri sau copie ori replică a acestor date cu caracter personal.

6.5 Dreptul de a restricționa prelucrarea în cazul în care motivele care stabilesc acest drept în temeiul RGPD sunt îndeplinite, puteți solicita ca una sau mai multe date cu caracter personal să fie împiedicată/împiedicate și, în plus, marcată/marcate într-un mod care o/le împiedică să fie supusă/supuse activităților de prelucrare. Cu toate acestea, această restricție de prelucrare nu are legătură cu stocarea datelor cu caracter personal vizate,

6.6 Dreptul la portabilitatea datelor vă permite să solicitați 2performant să transmită datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat frecvent și care poate fi citit de calculator către terțe părți puteți indica

6.7 Dreptul de a preveni prelucrarea în scopuri de direct marketing

6.8 Dreptul de a fi informat cu privire la mecanismele procesului automat de luare a deciziilor care vă va afecta semnificativ pe dvs. și dreptul de vă spune oricărei profilări automate, care are loc fără consimțământ

6.9 Dreptul de a da în judecată pentru despăgubiri dacă suferiți prejudicii prin încălcarea legislației aplicabile privind datele cu caracter personal;

6.10 Dreptul de a solicita autorității de supraveghere să evalueze dacă a fost încălcată o prevedere a RGPD. Dacă dvs. considerați că noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal încălcând legislația aplicabilă, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

Prezenta Politică de confidențialitate poate fi supusă periodic modificărilor, reviziilor și corecturilor. Ori de câte ori această Politică de confidențialitate este modificată, revizuită sau corectată, un mesaj pop up va apărea pe Platformă informând utilizatorii despre schimbarea Politicii de confidențialitate. Acest mesaj pop up va rămâne pe Platformă de la data la care Politica de confidențialitate a fost modificată până la acceptarea Termenilor Serviciilor, dar va apărea și atunci când utilizați pentru prima dată Platforma după ce a fost modificată Politica de confidențialitate (mesajul pop up va anunța cea mai recentă schimbare a Politicii de confidențialitate, imediat înainte de utilizarea de către dvs. a Platformei). Schimbările Politicii de confidențialitate vor intra în vigoare la data publicării acestora pe Platformă.

Dacă aveți solicitări privind sau în legătură cu drepturile menționate mai sus și/sau în conformitate cu oricare dintre drepturile prevăzute la articolele 15-22 în temeiul RGPD, contactați-ne la privacy@2performant.com. Vă vom răspunde în termen de o lună de la data la care primim solicitarea dvs. Perioada de răspuns poate fi prelungită cu două luni, dacă este necesar, luând în considerare complexitatea și numărul de solicitări; vă vom informa imediat cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea solicitării, împreună cu motivele pentru întârziere. Vă vom trimite răspunsul utilizând adresa de e-mail atașată contului dvs. de pe Platformă.

în cazul oricăror discrepanțe între termenii acestei Politici de confidențialitate (parte integrantă a Termenilor de utilizare) și Termenii de Utilizare, cu privire la prelucrarea datelor descrisă aici, termenii prezentei Politici vor avea prioritate.