Politica de Confidentialitate 2Performant

Politica de Confidențialitate

Utilizarea acestui site web (Platforma) implică acceptarea Politicii de Confidențialitate de către toți utilizatorii (Dumneavoastră). Recomandăm citirea acesteia cu atenție. S.C. 2PERFORMANT NETWORK S.A. (2Performant sau noi/ne/nouă) își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără nicio notificare.

Trebuie să înregistrați contul dumneavoastră pe Platformă pentru a obține acces la tehnologiile și serviciile noastre. Prin înregistrarea pe Platformă, vă exprimați expres acordul pentru colectarea, utilizarea, stocarea, înregistrarea și prelucrarea (”Proces, ”Prelucrare”) datelor dumneavoastră personale furnizate nouă (inclusiv cod numeric personal), prin 2Performant, în scopurile menționate în prezentul.

Datele personale includ în general informații individuale prin care dumneavoastră, ca persoană fizică, sunteți sau puteți fi identificat (de ex. numele dumneavoastră, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de email, data nașterii).

Puteți vedea din formularul nostru de înregistrare online ce date personale, în detaliu, prelucrăm. Nu prelucrăm alte date personale decât cele furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră. Putem prelucra de asemenea informații pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru a introduce paginile de interfață ale utilizatorilor noștri precum navigatorul dumneavoastră sau adresa IP a dispozitivului dumneavoastră.

Refuzul de a furniza datele dumneavoastră personale către 2Performant, după cum este solicitat prin ToS, împiedică accesul dumneavoastră la serviciile noastre și nu mai putem efectua plăți la care puteți avea dreptul conform ToS. Totuși, puteți vizita pur și simplu www.2performant.com fără a furniza informații despre dumneavoastră și fără a participa pe Platformă.

2Performant este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17513. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificări, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificări și Convenției privind protecția persoanelor împotriva prelucrării automate a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28.01.1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001,cu modificări, prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le puneți la dispoziția 2Performant, se efectuează de bună credință, exclusiv în scopurile cuprinse în prezentul și în condiții de siguranță, precum și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă de mai sus. Utilizăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat numai în scopuri de publicitate și de marketing și în vederea operării Platformei; aceasta include (unde este cazul): informarea Utilizatorilor privind activitatea 2Performant/altor utilizatori pe Platformă, monitorizarea activității Utilizatorilor pe Platformă precum și operarea Platformei, realizarea de statistici sau rapoarte legate de utilizarea serviciilor noastre (pentru a permite 2Performant să îmbunătățească, promoveze sau comercializeze serviciile noastre), răspunzând la solicitările utilizatorilor, cercetările de piață, îndeplinindu-ne obligațiile conform ToS (inclusiv plăți).

Prin înregistrarea pe Platformă, vă exprimați acordul expres că putem utiliza datele dumneavoastră personale pentru a trimite buletine informative despre ofertele sau promoțiile noastre, la adresa dumneavoastră de e-mail, pentru a vă contacta telefonic sau prin poștă pentru feedback despre serviciu, inclusiv orice modalități prin care acesta ar putea fi îmbunătățit atât pentru Platformă cât și pentru Utilizatorul individual.

În plus, comercianții și sucursalele pot intra în contact unii cu ceilalți prin intermediul Platformei în cadrul unui Program pentru comercianți. Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate către 2Performant sunt disponibile numai angajaților, antreprenorilor, subantreprenorilor, reprezentanților 2Performant și, după caz, colaboratorilor 2Performant cu sarcini legate de operarea Platformei și numai în caz de necesitate absolută.

Pentru evitarea oricărui dubiu, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate nouă pot fi comunicate altor utilizatori, numai în conformitate cu ToS și în limitele impuse pentru operarea Platformei.

Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate în afara României numai în strictă conformitate cu legislația aplicabilă din România. Nu transmitem date unor terțe părți dacă nu avem acordul dumneavoastră în acest sens.

Conform reglementărilor din România privind datele cu caracter personal, aveți:

  • Drept de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și furnizate de noi – gratuit, o dată pe an – cu confirmare dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de noi;
  • Dreptul de a interveni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și asupra cererii – gratuite – rectificării, actualizării, modificării, ștergerii sau, după caz, anonimizării datelor, cu condiția ca datelor dumneavoastră personale să nu fi fost prelucrate conform legislației aplicabile (în funcție de intervenție, ar putea împiedica accesul dumneavoastră la serviciile noastre);
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe baza unor motive solide justificate legate de poziția dumneavoastră specifică și de a solicita încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (aceasta împiedică accesul dumneavoastră la serviciile noastre). Vă puteți opune întotdeauna prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a invoca niciun motiv și gratuit.

Vă puteți exercita drepturile legale mai sus menționate contactându-ne prin email, la contact@2performant.com și/sau prin poștă, la Str.Vulturilor nr. 98A, Spatiul Comercial Et.1 – Unitatea Est, Unitatea Sud, Unitatea Nord, Sector 3, Bucuresti 030857 și prin transmiterea unei cereri scrise semnate și datate.

De asemenea, puteți formula recurs la instanțele judecătorești și nu puteți fi supus unei decizii individuale. Dacă și în măsura în care solicitați, obțineți, primiți acces la datele cu caracter personal ale unor terțe părți, ca urmare sau în legătură cu participarea dumneavoastră pe Platformă, prin prezentul acceptați și vă angajați să colectați și/sau, după caz, să utilizați, stocați, înregistrați, prelucrați respectivele date personale în strictă conformitate cu legislația aplicabilă din România și numai și în măsura necesară pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră în conformitate cu ToS.

Luăm toate măsurile tehnice și organizaționale de securitate necesare conform legislației din România pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii, divulgării neautorizate sau altor forme de utilizare necorespunzătoare. Vă rugăm să aveți în vedere că intrând în contact cu noi prin email, confidențialitatea informațiilor nu poate fi asigurată. Terțe părți pot avea acces la conținutul emailurilor.

Accesând contul dumneavoastră personal și utilizând parola, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care derivă din utilizarea acestora. Sunteți responsabil integral și veți despăgubi și exonera 2Performant, alți utilizatori ai platformei și/sau orice terțe părți împotriva oricăror și tuturor reclamațiilor, daunelor, pierderilor de profit sau oportunități de afaceri, răspunderilor, acțiunilor, deciziilor, costurilor și cheltuielilor care pot interveni ca urmare sau în legătură cu utilizarea, operarea, accesul la contul dumneavoastră pe platformă, numele dumneavoastră de utilizator și/sau parolă, inclusiv orice erori ce rezultă din neglijența dumneavoastră cu privire la securitatea, confidențialitatea și/sau parola contului dumneavoastră.

Share This