PRECIZARE: Textul initial al postului a fost revizuit in conformitate cu ultimele schimbari legislative si dupa consultarea unei firme specializate. Multumim pentru feedback, ne-a fost de ajutor.

In sprijinul afiliatilor persoane fizice din retea si la solicitarea mai multor parteneri 2Parale, de la 1 iulie 2012 vom ajusta sistemul de taxe aferente veniturilor obtinute prin 2Parale, in urma modificarilor aduse Codului Fiscal.

Atentie, noile prevederi se aplica si PFA-urilor.

Plata comisioanelor castigate de afiliatii persoane fizice si PFA-uri din 2Parale se face in baza unui contract de comision, pe care il incheiem la prima plata.

Pentru acest venit, statul percepe taxele prevazute de legislatia in vigoare. De la 1 iulie 2012, potrivit Codului Fiscal (Titlul IX^2 – Contributii sociale obligatorii – Capitolul II – Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica), 2Parale va retine si vira catre stat urmatoarele contributii si impozite:

•    in cazul in care afiliatul are si un contract de munca, este functionar public, somer sau pensionar – contributia pentru sanatate in cuantum de 5.5% din venitul brut, precum si impozit anticipat pe venit in cuantum de 10% din venitul brut, din care s-a dedus contributia pentru sanatate;

•     in cazul in care afiliatul nu se regaseste in situatia de mai sus, se vor retine contributia pentru sanatate 5.5% si cea pentru pensie 10.5% – calculate la venitul brut – precum si impozit anticipat 10% aplicat la venitul rezultat dupa deducerea contributiilor sociale mentionate.

In continuare, afiliatii au obligatia de a declara o data pe an veniturile obtinute prin 2Parale, in baza unei adeverinte eliberate de noi si depuse la Administratia financiara de care apartine afiliatul. In functie de decizia de impunere emisa de autoritatile fiscale in cursul anului urmator obtinerii venitului, afiliatii vor achita diferenta de impozit.

In cazul in care afiliatul nu doreste sa mai depuna alte declaratii la Administratia financiara, acesta are posibilitatea sa opteze pentru impozitarea veniturilor cu 16% in loc de 10%, acest impozit fiind final. Totusi, atragem atentia asupra faptului ca, prin impozitarea cu 16% a veniturilor, afiliatul nu mai beneficiaza de deducerea cheltuielilor cu asigurarile sociale platite, ceea ce inseamna ca va plati taxe mai mari.

Potrivit legii, la prima plata din an catre orice afiliat persoana fizica si ori de cate ori la platile subsecvente apar modificari fata de situatia anterioara, acesta trebuie sa depuna la noi cate o declaratie pe proprie raspundere, in baza careia vom determina care sunt tipurile de contributii ce ar trebui sa se retina si prin care se poate opta pentru retinerea impozitului de 10% sau 16%.

Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.

Pentru informatii despre comisioane, va recomandam sa cititi si Conditii pentru plata afiliatilor.

Daca aveti intrebari legate de plati si cotele de taxe si impozite, le asteptam in zona de comentarii.

UPDATE: In urma feedback-ului vostru, revenim cu explicatia unui specialist fiscal care sa lamureasca situatia PFA-urilor si a taxelor percepute de stat. Multumim Eugeniei Ion, Tax Consultant la Contexpert, pentru sprijin.

Potrivit art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoanele juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila  au obligatia de a retine si vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite pentru activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent.

Incepand cu luna octombrie 2011, noul Cod civil a preluat si toate contractele care existau pana la acea data in Codul comercial, acesta din urma fiind astfel abrogat. Printre contractele care sunt acum reglementate de Codul civil se regaseste si contractul de comision.

Intrucat prevederile art. 52 erau oarecum ambigue cu privire la tipul  de contract din Codul civil pentru care ar trebui sa se retina impozit si contributii de asigurari sociale, s-a simtit nevoia elaborarii unui ordin care sa vina cu cateva precizari. In acest sens a fost elaborat Ordinul nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 legata de  Codul fiscal, care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 129 din 22 februarie 2012.

In acest ordin se prevede ca,  pentru contractele de comision (care sunt contracte incheiate potrivit Codului civil). platitorul de venit are obligatia retinerii la sursa a impozitului, chiar daca cel care realizeaza venitul este PFA.

Practic, pentru toate contractele de comision incheiate de 2Parale cu persoane fizice ori PFA-uri, intreprinderi individuale, familiale ori profesii libere exista obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit si, implicit, a contributiilor de asigurari sociale (sananate si, daca este cazul, contributia pentru pensie).

Aceasta nu inseamna dubla impozitare, pentru ca PFA-ul isi va declara aceste venituri in declaratia anuala (Formular 200) si, totodata, la randul 3.1 “Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sura a impozitului” din declaratie va completa sumele pentru care 2Parale a retinut impozit la sursa. Astfel , la calcularea impozitului pe total venituri realizate, autoritatile fiscale vor tine cont ca pentru o parte din venituri impozitul a fost deja retinut la sursa, iar PFA-ul nu mai datoreaza decat diferenta pana la 16%.

Si 2Parale va declara sumele platite PFA-urilor si pentru care a retinut impozit la sursa, prin Formularul 205 ce se va depune anul viitor.

Astfel, coreland cele doua declaratii, organele fiscale vor face ajustarile necesare pentru impozitul datorat de PFA.

In cazul in care PFA-ul opteaza pentru impunerea veniturilor din comision cu impozit de 16%, acesta nu mai are posibilitatea regularizarii; insa, fiind un venit pentru care impozitul s-a retinut in intregime la sursa, acesta nu ar mai trebui cuprins in declaratia anuala de venit (Formular 200). Totodata, acest venit nu ar mai trebui cuprins in registrul de incasari si plati al PFA-ului.

Eugenia Ion, Tax Consultant 

Extrase din Codul fiscal si din Ordinul 247/2012 relevante pentru contractul de comision.

Retinere la sursa impozit pe venit

Text extras din: Codul fiscal 2003 – al Romaniei

Art. 52. – (1) Pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:

[…] b) venituri din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; […]

(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:

a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)-c), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2;

Art. 521. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris în momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

Clarificare notiune contracte civile pentru care trebuie sa se faca retinere la sursa a impozitului

Text extras din: Ordin nr. 247/2012 – privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2. – (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum si persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere, au obligatia sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea platilor anticipate de impozit, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. Platitorii de astfel de venituri nu au obligatii privind calculul, retinerea si virarea impozitului reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (2).

Art. 3. – [….] (2) Platitorii de venituri au obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin in cazul veniturilor platite beneficiarilor, în baza urmatoarelor tipuri de contracte:

– contracte de comision, mandat comercial si de consignatie, calificate drept contracte civile dupa data de 1 octombrie 2011, precum si in cazul contractului de agent;

– contractelor/conventiilor civile, care atat înainte, cat si dupa intrarea în vigoare a Codului civil au aceeasi natura juridica.

Retinere la sursa a contributiilor sociale

Text extras din: Codul Fiscal 2003 – al României

Art. 29621 – (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:

[…] f) persoanele care realizeaza venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e); […]

(4) Pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. f) si h), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50 sau venitul din asociere, dupa caz.

 (5) Contribuabilii prevazuti la art. 29621 alin. (1) lit. f) si h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri având obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. 52 si art. 74 alin. (4), dupa caz.

Daca doriti si alte confirmari si lamuriri suplimentare, apelati cu incredere la call-center-ul ANAF. La noi au raspuns imediat si ne-au confirmat toate cele precizate mai sus. Ii puteti contacta la tel: 031 4039160. Multumim inca o data pentru feedback, va rugam sa tratati insa legile ca atare.

 1. Precizarile din articolul de mai sus nu sunt corecte. Prevederile art. II din OUG 82/2010 (art. III OUG 58/2009) se refera la venituri profesionale si vor fi abrogate incepand cu 1 iulie 2012, potrivit https://codfiscal.net/oug-1252011-modificarea-si-completarea-legii-nr-5712003-privind-codul-fiscal/.

  Venituri din afiliere pot fi incadrate la venituri din activitati independente (activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision,…), potrivit pct. 21 din Normele la Titlul III al CF.

  21. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comerţ de către persoane fizice sau asocieri fără personalitate juridică, din prestări de servicii, altele decât cele realizate din profesii libere, precum şi cele obţinute din practicarea unei meserii.
  Principalele activităţi care constituie fapte de comerţ sunt:
  – activităţi de producţie;
  – activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
  – organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;
  – activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
  – vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
  – activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;
  – transport de bunuri şi de persoane;
  – alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

  CASS, CAS si somaj se achita in baza CAPITOLUL II Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică din TITLUL IX^2 Contribuţii sociale obligatorii din CODUL FISCAL.

 2. Multumim pentru precizari, Andrei. Am transmis mai departe colegilor de la Financiar si verificam. Ideea de baza ramane insa aceeasi: se retine o cota de 27% din veniturile brute ale persoanelor fizice.

 3. Multumim pentru precizari, Andrei. Am transmis mai departe colegilor de la Financiar si verificam. Ideea de baza ramane insa aceeasi: se retine o cota de 27% din veniturile brute ale persoanelor fizice.

 4. Eu am alta opinie.
  Sunt modificari semnificative. Notiunile de ocazional/recurent nu mai sunt de actualitate.
  Cota este CASS+CAS cote individuale = 10.5 + 5.5 = 16 % + Impozitul 16%
  16 % se aplica la venit brut minus contributii

  exemplu la 1000 brut
  CAS 10.5
  CASS 5.5
  Venit impozabil = 1000 – 105 -55 = 860
  Impozit pe venit = 16% x 860 = 138
  Venit net = 1000 – 160 – 138 = 702

  Costul fiscal (cota totala) este 29.8%

  Contributia de somaj nu se datoreaza.
  Mai mult, baza lunară de calcul al CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

 5. Eu am alta opinie.
  Sunt modificari semnificative. Notiunile de ocazional/recurent nu mai sunt de actualitate.
  Cota este CASS+CAS cote individuale = 10.5 + 5.5 = 16 % + Impozitul 16%
  16 % se aplica la venit brut minus contributii

  exemplu la 1000 brut
  CAS 10.5
  CASS 5.5
  Venit impozabil = 1000 – 105 -55 = 860
  Impozit pe venit = 16% x 860 = 138
  Venit net = 1000 – 160 – 138 = 702

  Costul fiscal (cota totala) este 29.8%

  Contributia de somaj nu se datoreaza.
  Mai mult, baza lunară de calcul al CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

 6. Regimul fiscal si cota nu sunt corecte, reiterez recomandarea sa modificati articolul, eventual sa contactati un consultant.

  Notiunile de recurent, ocazional dispar.

  Cota de 27% este incorecta, 16% se aplica la venit impozabil care calculat venit brut minus CASS+CAS.

 7. Regimul fiscal si cota nu sunt corecte, reiterez recomandarea sa modificati articolul, eventual sa contactati un consultant.

  Notiunile de recurent, ocazional dispar.

  Cota de 27% este incorecta, 16% se aplica la venit impozabil care calculat venit brut minus CASS+CAS.

 8. Se plateste impozit 16% si contributia la sanatate 5.5%.
  Contributia la pensii se plateste doar daca nu sunteti deja asigurat in sistem, iar somajul este optional.

 9. Se plateste impozit 16% si contributia la sanatate 5.5%.
  Contributia la pensii se plateste doar daca nu sunteti deja asigurat in sistem, iar somajul este optional.

 10. Metoda de calcul este urmatoatea 16% din 1.000 de lei = 160 lei impozitul pe venit

  Contributia pentru sanatate : 5.5% din 840 de lei = 793.8 lei suma finala.

 11. Metoda de calcul este urmatoatea 16% din 1.000 de lei = 160 lei impozitul pe venit

  Contributia pentru sanatate : 5.5% din 840 de lei = 793.8 lei suma finala.

 12. Salut,

  Nu prea am inteles exact care vor fi taxele pe care va trebui sa le platesc de aceea va intreb. Eu nu am nici contract de munca, nu sunt functionar public, somer sau pensionar, in acest caz ce taxe mi se vor retine?

 13. Salut,

  Nu prea am inteles exact care vor fi taxele pe care va trebui sa le platesc de aceea va intreb. Eu nu am nici contract de munca, nu sunt functionar public, somer sau pensionar, in acest caz ce taxe mi se vor retine?

 14. Am citit conditii de plata afiliatilor si am gasit urmatoarea informatie: „Afiliatii persoane fizice primesc banii in baza unui contract de comision semnat cu S.C. 2Parale Afiliere S.R.L. Dupa modelul anterior, persoanele fizice primesc in cont suma comisioanelor cu statusul “Achitat de furnizor”, din care se scad 16% taxe catre stat.”

  Sa inteleg ca din comisioanele castigate mi se vor scade doar 16% taxe? Astept un raspuns din partea dumneavoastra.

 15. Am citit conditii de plata afiliatilor si am gasit urmatoarea informatie: „Afiliatii persoane fizice primesc banii in baza unui contract de comision semnat cu S.C. 2Parale Afiliere S.R.L. Dupa modelul anterior, persoanele fizice primesc in cont suma comisioanelor cu statusul “Achitat de furnizor”, din care se scad 16% taxe catre stat.”

  Sa inteleg ca din comisioanele castigate mi se vor scade doar 16% taxe? Astept un raspuns din partea dumneavoastra.

 16. @Madalin

  Informatiile de sus sunt acum de referinta si in conformitate cu noile schimbari legislative, in functie de acestea cream un nou tip de anexa in baza careia vom face platile. Daca nu esti in niciuna dintre situatiile descrise de tine, vom retine si contributia pentru pensie, de 10,5%.

  Te incadrezi in aceasta formula de calcul:
  „in cazul in care afiliatul nu se regaseste in situatia de mai sus, se vor retine contributia pentru sanatate 5.5% si cea pentru pensie 10.5% – calculate la venitul brut – precum si impozit anticipat 10% aplicat la venitul rezultat dupa deducerea contributiilor sociale mentionate”.

  Vom reveni cu un exemplu clar.

 17. @Madalin

  Informatiile de sus sunt acum de referinta si in conformitate cu noile schimbari legislative, in functie de acestea cream un nou tip de anexa in baza careia vom face platile. Daca nu esti in niciuna dintre situatiile descrise de tine, vom retine si contributia pentru pensie, de 10,5%.

  Te incadrezi in aceasta formula de calcul:
  „in cazul in care afiliatul nu se regaseste in situatia de mai sus, se vor retine contributia pentru sanatate 5.5% si cea pentru pensie 10.5% – calculate la venitul brut – precum si impozit anticipat 10% aplicat la venitul rezultat dupa deducerea contributiilor sociale mentionate”.

  Vom reveni cu un exemplu clar.

 18. Dar ce inseamna „impozit anticipat”? Nu este 10% fix? E posibil sa mai creasca sau cum?

  Iarasi nu inteleg aceast lucru: Daca optez prin impozitarea cu 16% a veniturilor, afiliatul nu mai beneficiaza de deducerea cheltuielilor cu asigurarile sociale platite, ceea ce inseamna ca va plati taxe mai mari.

 19. Dar ce inseamna „impozit anticipat”? Nu este 10% fix? E posibil sa mai creasca sau cum?

  Iarasi nu inteleg aceast lucru: Daca optez prin impozitarea cu 16% a veniturilor, afiliatul nu mai beneficiaza de deducerea cheltuielilor cu asigurarile sociale platite, ceea ce inseamna ca va plati taxe mai mari.

 20. In functie de ce veti determina care sunt tipurile de contributii ce ar trebui sa se retina si prin care se poate opta pentru retinerea impozitului de 10% sau 16%?

 21. In functie de ce veti determina care sunt tipurile de contributii ce ar trebui sa se retina si prin care se poate opta pentru retinerea impozitului de 10% sau 16%?

 22. Cred ca formularea textului este „putin” contradictorie.

  1. In prima parte se spune, citez, ” Atentie, noile prevederi se aplica si PFA-urilor. Plata comisioanelor castigate de afiliatii persoane fizice si PFA-uri … „, adica se intelege ca daca esti PFA, impozitele sunt platite la sursa de catre 2Parale.

  2. La sfarsit se spune, citez, „Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.”. Pai PFA-ul este considerata persoana juridica si poate emite factura, adica impozitele se pot plati independent, nu prin 2Parale.

  Si intrebarea ar fi: tinand cont ca PFA-ul este persoana juridica, pentru factura emisa de PFA, se poate primi de la 2Parale suma integrala, iar impozitele sa se plateasa independent ?

  Astept raspuns.

 23. Cred ca formularea textului este „putin” contradictorie.

  1. In prima parte se spune, citez, ” Atentie, noile prevederi se aplica si PFA-urilor. Plata comisioanelor castigate de afiliatii persoane fizice si PFA-uri … „, adica se intelege ca daca esti PFA, impozitele sunt platite la sursa de catre 2Parale.

  2. La sfarsit se spune, citez, „Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.”. Pai PFA-ul este considerata persoana juridica si poate emite factura, adica impozitele se pot plati independent, nu prin 2Parale.

  Si intrebarea ar fi: tinand cont ca PFA-ul este persoana juridica, pentru factura emisa de PFA, se poate primi de la 2Parale suma integrala, iar impozitele sa se plateasa independent ?

  Astept raspuns.

 24. Mi se pare un pic aberant ca PFA-urilor sa li se opreasca CAS+CASS+ impozit la sursa.
  Din elementarele mele cunostinte, taxele se platesc raportat la sumele totale facturate. Iar impozitul se plateste la venitul net (sume totale facturate – Cheltuieli). Ori oprindu-mi-se direct la sursa impozitul, cu titlu anticipat, nu mi se pare tocmai ok.
  Sunteti siguri ca ati interpretat ok normele metodologice?

 25. Mi se pare un pic aberant ca PFA-urilor sa li se opreasca CAS+CASS+ impozit la sursa.
  Din elementarele mele cunostinte, taxele se platesc raportat la sumele totale facturate. Iar impozitul se plateste la venitul net (sume totale facturate – Cheltuieli). Ori oprindu-mi-se direct la sursa impozitul, cu titlu anticipat, nu mi se pare tocmai ok.
  Sunteti siguri ca ati interpretat ok normele metodologice?

 26. @Madalin, Catalin, Robert

  Pentru ca legislatia este destul de stufoasa, dupa cum se vede usor inclusiv din comentariile voastre, am apelat la specialisti in masura sa interpreteze noile reglementari si sa ne indice modalitatile in care o putem pune in aplicare. Ne bazam pe cunostintele consultantilor fiscali pentru a clarifica aspectele semnalate de voi.

  1. Prevederile si contributiile se aplica si persoanelor fizice si PFA-urilor. Asa spune legea.

  2. La semnarea unui contract de comision cu o persoana fizica sau PFA, aceasta are optiunea de a alege de la inceput pentru impozit pe venit de 10% sau 16%. Este o alegere personala, a voastra, nu tine de noi.

  In cazul impozitului pe venit de 10%, acesta se retine anticipat de 2Parale si are ca baza de calcul comisionul brut din care se scad contributiile individuale de asigurari sociale si de sanatate (conform art 52, alin. 2, lit a. din Codul Fiscal).
  In aceasta situatie, afiliatul are obligatia de a isi declara veniturile o data pe an in baza adeverintei eliberate de noi, asa cum am specificat si in articol.

  Daca se opteaza pentru impunere finala de 16%, baza de calcul e comisionul brut, nu se deduc contributiile sociale. Se platesc insa si contributii sociale, raportat tot la valoarea bruta a comisioanelor (din contul vostru de afiliat, in platforma).

  3. Legea (art. 29621 alin. 2 din Codul fiscal) prevede si scutiri de la plata contributiilor individuale de asigurari sociale si cateva situatii speciale. Lucram deja la un formular pe care va trebui sa il completati in functie de statutul vostru si in baza caruia sa va calcula automat nivelul taxelor.

  Pe scurt, daca sunteti functionar public, pensionar, somer, cadru militar, parlamentar, judecator, angajat cu contract individual de munca etc. vi se vor retine 5,5% asigurari sociale de sanatate si impozit anticipat de 10% (daca ati optat pentru aceasta valoare), calculat dupa modelul de mai sus.

  Daca nu sunteti in niciuna dintre aceste situatii, se retine in plus si contributia individuala de asigurari sociale in cota de 10,5% (conform art. 29621 alin. 1 si art. 29626 alin. 2 din Codul fiscal).

  4. Pentru exemplificare, sa luam cazul unui venit din comisioane de 1.000 de lei.
  Daca ati optat pentru impozitul pe venit de 10% si sunteti functionar public, pensionar, somer, cadru militar, parlamentar, judecator, angajat cu contract individual de munca etc. , se calculeaza astfel:

  Contributii sociale sanatate 5,5% din 1.000 -> 55 lei.
  Impozit pe venit 10% -> 1.000-55*10%->94,5 lei.
  Total de retinut si virat la stat: 149,5 lei
  Total de incasat: 850,5 lei.

  Daca ati optat pentru impozitul pe venit de 10% si nu sunteti functionar public, pensionar, somer, cadru militar, parlamentar, judecator, angajat cu contract individual de munca etc., se calculeaza astfel:

  Contributii sociale sanatate 5,5% + pensie 10,5% din 1.000 -> 55+105=160 lei
  Impozit pe venit 10% -> 1.000-160*10%->84 lei.
  Total de retinut si virat la stat: 244 lei.
  Total de incasat: 756 lei.

  Daca ati optat pentru impozitul final de 16%, acesta se aplica la comisionul brut.
  Impozit pe venit 16%->160 lei
  Contributii sociale (dupa caz) sanatate 5,5% + pensie 10,5% -> 160 lei.

  Vom reveni cu informatii si mai exacte imediat ce finalizam formularul in baza caruia vom face platile. Si speram ca, intre timp, nu se mai schimba nimic in legislatie.

  Ne-ar placea foarte mult sa intelegeti ca este un proces necesar, impus de noile schimbari legislative. Pentru mai multe lamuriri, va rugam sa consultati si Codul fiscal, multumim pentru intelegere.

 27. @Madalin, Catalin, Robert

  Pentru ca legislatia este destul de stufoasa, dupa cum se vede usor inclusiv din comentariile voastre, am apelat la specialisti in masura sa interpreteze noile reglementari si sa ne indice modalitatile in care o putem pune in aplicare. Ne bazam pe cunostintele consultantilor fiscali pentru a clarifica aspectele semnalate de voi.

  1. Prevederile si contributiile se aplica si persoanelor fizice si PFA-urilor. Asa spune legea.

  2. La semnarea unui contract de comision cu o persoana fizica sau PFA, aceasta are optiunea de a alege de la inceput pentru impozit pe venit de 10% sau 16%. Este o alegere personala, a voastra, nu tine de noi.

  In cazul impozitului pe venit de 10%, acesta se retine anticipat de 2Parale si are ca baza de calcul comisionul brut din care se scad contributiile individuale de asigurari sociale si de sanatate (conform art 52, alin. 2, lit a. din Codul Fiscal).
  In aceasta situatie, afiliatul are obligatia de a isi declara veniturile o data pe an in baza adeverintei eliberate de noi, asa cum am specificat si in articol.

  Daca se opteaza pentru impunere finala de 16%, baza de calcul e comisionul brut, nu se deduc contributiile sociale. Se platesc insa si contributii sociale, raportat tot la valoarea bruta a comisioanelor (din contul vostru de afiliat, in platforma).

  3. Legea (art. 29621 alin. 2 din Codul fiscal) prevede si scutiri de la plata contributiilor individuale de asigurari sociale si cateva situatii speciale. Lucram deja la un formular pe care va trebui sa il completati in functie de statutul vostru si in baza caruia sa va calcula automat nivelul taxelor.

  Pe scurt, daca sunteti functionar public, pensionar, somer, cadru militar, parlamentar, judecator, angajat cu contract individual de munca etc. vi se vor retine 5,5% asigurari sociale de sanatate si impozit anticipat de 10% (daca ati optat pentru aceasta valoare), calculat dupa modelul de mai sus.

  Daca nu sunteti in niciuna dintre aceste situatii, se retine in plus si contributia individuala de asigurari sociale in cota de 10,5% (conform art. 29621 alin. 1 si art. 29626 alin. 2 din Codul fiscal).

  4. Pentru exemplificare, sa luam cazul unui venit din comisioane de 1.000 de lei.
  Daca ati optat pentru impozitul pe venit de 10% si sunteti functionar public, pensionar, somer, cadru militar, parlamentar, judecator, angajat cu contract individual de munca etc. , se calculeaza astfel:

  Contributii sociale sanatate 5,5% din 1.000 -> 55 lei.
  Impozit pe venit 10% -> 1.000-55*10%->94,5 lei.
  Total de retinut si virat la stat: 149,5 lei
  Total de incasat: 850,5 lei.

  Daca ati optat pentru impozitul pe venit de 10% si nu sunteti functionar public, pensionar, somer, cadru militar, parlamentar, judecator, angajat cu contract individual de munca etc., se calculeaza astfel:

  Contributii sociale sanatate 5,5% + pensie 10,5% din 1.000 -> 55+105=160 lei
  Impozit pe venit 10% -> 1.000-160*10%->84 lei.
  Total de retinut si virat la stat: 244 lei.
  Total de incasat: 756 lei.

  Daca ati optat pentru impozitul final de 16%, acesta se aplica la comisionul brut.
  Impozit pe venit 16%->160 lei
  Contributii sociale (dupa caz) sanatate 5,5% + pensie 10,5% -> 160 lei.

  Vom reveni cu informatii si mai exacte imediat ce finalizam formularul in baza caruia vom face platile. Si speram ca, intre timp, nu se mai schimba nimic in legislatie.

  Ne-ar placea foarte mult sa intelegeti ca este un proces necesar, impus de noile schimbari legislative. Pentru mai multe lamuriri, va rugam sa consultati si Codul fiscal, multumim pentru intelegere.

 28. „Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.”

  Roxana, PFA -ul este persoana juridica 🙂 Eu, ca PFA, iti tai factura.
  Deci, in acest caz, nu impozitati la sursa, corect?

 29. „Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.”

  Roxana, PFA -ul este persoana juridica 🙂 Eu, ca PFA, iti tai factura.
  Deci, in acest caz, nu impozitati la sursa, corect?

 30. Roxana, eu ca PFA platesc impozit anticipat pe suma declarata.
  Daca tu imi impozitezi la sursa veniturile, vorbim practic de dubla impunere.
  In plus, impozitul final pe venit se aplica la venitul brut – cheltuieli – impozit anticipat.
  Ori, tu, impozitandu-ma direct la sursa, nu imi mai permiti sa imi deduc cheltuielile. ….
  Ciudat, NU?

 31. Via Orlando Nicoara on facebook:

  Stiati ca Noul Cod Fiscal, in vigoare de la 1 iulie, prevede ca:
  „…salariatul sau pensionarul (indiferent de cuantumul pensiei) care cumuleaza salariul sau pensia cu drepturi de proprietate intelectuala, nu va datora nici contributia la asigurarile sociale si nici contributia la asigurarile sociale de sanatate, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala realizate”.
  https://www.impozit-salarii.fisc.ro/

  Puteti confirma va rog?
  Multumesc.

 32. Via Orlando Nicoara on facebook:

  Stiati ca Noul Cod Fiscal, in vigoare de la 1 iulie, prevede ca:
  „…salariatul sau pensionarul (indiferent de cuantumul pensiei) care cumuleaza salariul sau pensia cu drepturi de proprietate intelectuala, nu va datora nici contributia la asigurarile sociale si nici contributia la asigurarile sociale de sanatate, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala realizate”.
  https://www.impozit-salarii.fisc.ro/

  Puteti confirma va rog?
  Multumesc.

 33. @Robert
  Pe factura eliberata de tine vei preciza care este impozitul care ti se opreste pentru suma totala a comisioanelor si se face regularizare la final de an. Cel mai util este sa discuti si cu un contabil.

  In ceea ce ne priveste, am primit o serie de recomandari de la consultantii fiscali la care am apelat si cautam solutii pentru a le pune in aplicare cat mai rapid si eficient pentru toata lumea.

  @Lora
  La noi e contract de comision pentru care se aplica prevederile mentionate in articol, prezentate in aceasta forma dupa consultarea unei firme specializate. Pentru orice alte schimbari in lege, mentiuni sau adaugari o sa revenim cand vom avea informatii de la specialisti.

 34. @Robert
  Pe factura eliberata de tine vei preciza care este impozitul care ti se opreste pentru suma totala a comisioanelor si se face regularizare la final de an. Cel mai util este sa discuti si cu un contabil.

  In ceea ce ne priveste, am primit o serie de recomandari de la consultantii fiscali la care am apelat si cautam solutii pentru a le pune in aplicare cat mai rapid si eficient pentru toata lumea.

  @Lora
  La noi e contract de comision pentru care se aplica prevederile mentionate in articol, prezentate in aceasta forma dupa consultarea unei firme specializate. Pentru orice alte schimbari in lege, mentiuni sau adaugari o sa revenim cand vom avea informatii de la specialisti.

 35. Roxana, tocmai, ca am discutat cu un contabil, in judecata careia ma incred. De aceea sustin ca sunteti un pic in eroare, amestecand in aceeasi oala PF cu PFA.

 36. Roxana, tocmai, ca am discutat cu un contabil, in judecata careia ma incred. De aceea sustin ca sunteti un pic in eroare, amestecand in aceeasi oala PF cu PFA.

 37. Daca un afiliat opteaza pentru ART. 52^1 ( aplicarea cotei de 16% ), 2 Parale va mai retine la sursa si alte sume?
  Daca da, va rog sa mentionati articolul de lege.

  Daca am in derulare o pensie privata, nu are sens sa mai platesc 10,5% pentru pensii, asa ca ma avantajeaza ART. 52^1 si imi convine sa platesc 16%, decat acel partial 10% care mi se pare riscant…ajungi la sfarsitul anului si daca ai ramas fara bani, de unde scoti un 6% la toate comisioanele din cele 12 luni?
  Si statul nu asteapta si abia asteapta sa-ti blocheze conturile din banca.

  Este o situatie stresanta si trebuie lamurita.
  Va multumesc! 🙂

 38. Daca un afiliat opteaza pentru ART. 52^1 ( aplicarea cotei de 16% ), 2 Parale va mai retine la sursa si alte sume?
  Daca da, va rog sa mentionati articolul de lege.

  Daca am in derulare o pensie privata, nu are sens sa mai platesc 10,5% pentru pensii, asa ca ma avantajeaza ART. 52^1 si imi convine sa platesc 16%, decat acel partial 10% care mi se pare riscant…ajungi la sfarsitul anului si daca ai ramas fara bani, de unde scoti un 6% la toate comisioanele din cele 12 luni?
  Si statul nu asteapta si abia asteapta sa-ti blocheze conturile din banca.

  Este o situatie stresanta si trebuie lamurita.
  Va multumesc! 🙂

 39. @Robert
  Tocmai de aceea am apelat la specialisti in fiscalitate, sa venim cu o aplicare pertinenta a legii. Te rog sa verifici art 296^21 alin. 1, printre altele.

  @Stefania Trandafir
  Te rog sa verifici la randul tau art 296^21 alin. 1 si art. 296^26 alin. 2 din Codul fiscal. Legislatia nu permite optarea intre pensie privata si pensie publica, chiar daca aparent nu are sens sa le platesti pe ambele.

  Am finalizat formularul pe baza caruia se vor face platile, vom reveni cu mai multe informatii despre procedurile care vor fi urmate de acum inainte.

 40. @Robert
  Tocmai de aceea am apelat la specialisti in fiscalitate, sa venim cu o aplicare pertinenta a legii. Te rog sa verifici art 296^21 alin. 1, printre altele.

  @Stefania Trandafir
  Te rog sa verifici la randul tau art 296^21 alin. 1 si art. 296^26 alin. 2 din Codul fiscal. Legislatia nu permite optarea intre pensie privata si pensie publica, chiar daca aparent nu are sens sa le platesti pe ambele.

  Am finalizat formularul pe baza caruia se vor face platile, vom reveni cu mai multe informatii despre procedurile care vor fi urmate de acum inainte.

 41. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/GHID_plata_contrib_sociale_PFA_2012.pdf
  [….]
  c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare
  activităţi economice;
  d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate
  intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa
  contabilă în partidă simplă;
  f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a
  impozitului pe venit, respectiv:
  – venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  – venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile
  încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
  […]

  NU datorează contribuţia de asigurări sociale:
  – pentru categoriile mai sus prezentate (lit.a-h), nu se datorează contribuţia de
  asigurări sociale de către persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
  pensii sau de către cele care beneficiază de una din categoriile de pensii
  acordate în sistemul public de pensii;

 42. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/GHID_plata_contrib_sociale_PFA_2012.pdf
  [….]
  c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare
  activităţi economice;
  d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate
  intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa
  contabilă în partidă simplă;
  f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a
  impozitului pe venit, respectiv:
  – venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  – venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile
  încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
  […]

  NU datorează contribuţia de asigurări sociale:
  – pentru categoriile mai sus prezentate (lit.a-h), nu se datorează contribuţia de
  asigurări sociale de către persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
  pensii sau de către cele care beneficiază de una din categoriile de pensii
  acordate în sistemul public de pensii;

 43. Vin si eu cu o rectificare…pai daca din veniturile obtinute la 2parale, se impozireaza, se opresc taxe, etc mentionez ca somerii si persoanele aflate in concediu crestere copil nu au voie sa primeasca alte sume decat ajutorul de somaj, sau indemnizatia!!! Adica daca accepta sumele de la dvs, exista posibilitatea sa le piarda pe celelalte!!! Nu mi se pare corect!

 44. Vin si eu cu o rectificare…pai daca din veniturile obtinute la 2parale, se impozireaza, se opresc taxe, etc mentionez ca somerii si persoanele aflate in concediu crestere copil nu au voie sa primeasca alte sume decat ajutorul de somaj, sau indemnizatia!!! Adica daca accepta sumele de la dvs, exista posibilitatea sa le piarda pe celelalte!!! Nu mi se pare corect!

 45. @Geea
  Chiar va recomandam sa solicitati parerea unui specialist in domeniu pentru a vedea cum va vizeaza noile modificari dincolo de ce am specificat noi in articol.

  @ElenaN
  Nu stim care sunt procedurile pentru alt tip de venituri, cel mai util este sa discutati cu un contabil. Legile sunt stabilite deja si nu le putem influenta noi, ci doar pune in aplicare.

 46. @Geea
  Chiar va recomandam sa solicitati parerea unui specialist in domeniu pentru a vedea cum va vizeaza noile modificari dincolo de ce am specificat noi in articol.

  @ElenaN
  Nu stim care sunt procedurile pentru alt tip de venituri, cel mai util este sa discutati cu un contabil. Legile sunt stabilite deja si nu le putem influenta noi, ci doar pune in aplicare.

 47. In cazul in care ulterior intervin schimbari in situatia afiliatului (se angajeaza, intra in somaj, obtine venituri din drepturi de autor, etc.) fata de momentul completarii acestei declaratii, se poate actualiza inaintea urmatoarei solicitari de plata?

  Multumesc.

 48. In cazul in care ulterior intervin schimbari in situatia afiliatului (se angajeaza, intra in somaj, obtine venituri din drepturi de autor, etc.) fata de momentul completarii acestei declaratii, se poate actualiza inaintea urmatoarei solicitari de plata?

  Multumesc.

 49. @Roxana, stiu, eu sunt Gigi contra:)
  Am frunzarit art 296^21 alin. 1. Da, sunt deacord, eu ca PFA datorez plata contributiilor pentru sanatate si pensie.
  Totodata, eu ca PFA, platesc impozit anticipat in valoare de 16% pe suma estimata. Deasemenea, raportat la suma estimata, platesc si contributiile pentru sanatate, tot anticipat.
  Ori, acum tu vii si imi mai retii inca odata la sursa aceste contributii. Vorbim asadar de dubla impunere, un lucru mai mult decat fortat.
  Spune-mi te rog, cum imi vei plati tu o factura in valoare de 100 de lei?
  Vei retine, dupa cum am inteles, 5.5% sanatate, 10.5 pensie si 10% impozit.
  Va rezulta o suma platita de aproximativ 74 de lei. Corect?
  Cum naiba sa introduc in contabilitate o factura achitata partial? Si cum naiba se regularizeaza la sfarsit de an impozitul datorat, daca eu il platesc odata anticipat si inca o data retinut la sursa?
  Eu zic ca trebuie rumegat bine de tot acest aspect, inainte de a fi pus in aplicare.

 50. @Roxana, stiu, eu sunt Gigi contra:)
  Am frunzarit art 296^21 alin. 1. Da, sunt deacord, eu ca PFA datorez plata contributiilor pentru sanatate si pensie.
  Totodata, eu ca PFA, platesc impozit anticipat in valoare de 16% pe suma estimata. Deasemenea, raportat la suma estimata, platesc si contributiile pentru sanatate, tot anticipat.
  Ori, acum tu vii si imi mai retii inca odata la sursa aceste contributii. Vorbim asadar de dubla impunere, un lucru mai mult decat fortat.
  Spune-mi te rog, cum imi vei plati tu o factura in valoare de 100 de lei?
  Vei retine, dupa cum am inteles, 5.5% sanatate, 10.5 pensie si 10% impozit.
  Va rezulta o suma platita de aproximativ 74 de lei. Corect?
  Cum naiba sa introduc in contabilitate o factura achitata partial? Si cum naiba se regularizeaza la sfarsit de an impozitul datorat, daca eu il platesc odata anticipat si inca o data retinut la sursa?
  Eu zic ca trebuie rumegat bine de tot acest aspect, inainte de a fi pus in aplicare.

 51. Robert, si eu sunt in situatia in care ca PFA trebuie sa platesc odata darile prin 2parale apoi sa fiu inca o data taxat de stat. Pentru ca nu am cum sa pun in contabilitate cei 74 de lei din exemplul tau si sa-i separ cumva de fluxul normal de incasari astfel ca la sfarsitul anului fiscal sa nu platesc iar darile.

  Oare de acum fiecare factura emisa unui partener il va obliga pe acesta sa imi opreasca darile mele?

  Sunt tentat sa primesc banii pe persoana fizica, macar stiu ca-s taxat numai o data!

 52. Robert, si eu sunt in situatia in care ca PFA trebuie sa platesc odata darile prin 2parale apoi sa fiu inca o data taxat de stat. Pentru ca nu am cum sa pun in contabilitate cei 74 de lei din exemplul tau si sa-i separ cumva de fluxul normal de incasari astfel ca la sfarsitul anului fiscal sa nu platesc iar darile.

  Oare de acum fiecare factura emisa unui partener il va obliga pe acesta sa imi opreasca darile mele?

  Sunt tentat sa primesc banii pe persoana fizica, macar stiu ca-s taxat numai o data!

 53. Buna seara, si eu sunt PFA si voi incepe sa incasez plati din 2Parale. Vizavi de aceasta discutie, persoana pe care o consult cu privire la partea financiara mi-a explicat ca obligativitatea retinerii de la sursa a impozitului nu ar trebui sa existe in momentul in care se prezinta o copie dupa Decizia 260 pe anul in curs, cu privire la impunerea anticipata.
  Puteti sa studiati si aceasta speta? Exact ca si Robert, faptul ca am deja o decizie de impunere anticipata, in urma careia datorez plati la ANAF, si mi se cer din nou plati anticipate, imi suna a dubla impunere, sau cel putin nu inteleg ce se intampla.

 54. Buna seara, si eu sunt PFA si voi incepe sa incasez plati din 2Parale. Vizavi de aceasta discutie, persoana pe care o consult cu privire la partea financiara mi-a explicat ca obligativitatea retinerii de la sursa a impozitului nu ar trebui sa existe in momentul in care se prezinta o copie dupa Decizia 260 pe anul in curs, cu privire la impunerea anticipata.
  Puteti sa studiati si aceasta speta? Exact ca si Robert, faptul ca am deja o decizie de impunere anticipata, in urma careia datorez plati la ANAF, si mi se cer din nou plati anticipate, imi suna a dubla impunere, sau cel putin nu inteleg ce se intampla.

 55. Am citit cu atentie atat prevederile cat si comentariile din post. In momentul de fata sunt mai confuz decat la inceput. Si pana cand nu ma lamuresc cu un contabil nu voi trimite formularul.
  Ce am inteles e ca daca esti pe PFA e ca si cum ai fi pe persoana fizica..Si nu mai inteleg rostul de a avea PFA.

 56. Am citit cu atentie atat prevederile cat si comentariile din post. In momentul de fata sunt mai confuz decat la inceput. Si pana cand nu ma lamuresc cu un contabil nu voi trimite formularul.
  Ce am inteles e ca daca esti pe PFA e ca si cum ai fi pe persoana fizica..Si nu mai inteleg rostul de a avea PFA.

 57. Da, foarte corect ceea ce spune Sorin, PFA ul nu mai ajuta cu nimic in acest caz, mai bine incasezi pe persoana fizica si nu iti mai bati capul cum introduci factura in contabilitate samd.
  Deja cu toata povestea asta trece si termenul in care putem depune cerere de plata…

 58. Da, foarte corect ceea ce spune Sorin, PFA ul nu mai ajuta cu nimic in acest caz, mai bine incasezi pe persoana fizica si nu iti mai bati capul cum introduci factura in contabilitate samd.
  Deja cu toata povestea asta trece si termenul in care putem depune cerere de plata…

 59. @Lora
  Declaratia trebuie reactualizata de fiecare data cand intervin modificari, gasesti mai multe informatii in acest articol https://blog.2parale.ro/2012/07/update-procedura-plata-in-2parale/.

  @Robert
  Nu, e firesc sa iti pui o serie de intrebari cand legislatia din Romania e stufoasa, ambigua, iar procedurile de aplicare lipsesc sau intarzie.

  Ce iti pot spune in acest moment e ca ne-am concentrat pe aplicarea noilor schimbari in ce priveste strict relatia voastra cu 2Parale, cu platile si procedurile pe care le implica. Ne-am documentat, am apelat la consultanti si au rezultat informatiile de mai sus si Declaratia fiscala din platforma, cu procedurile aferente. Aceasta e in principal informatia de care aveam nevoie pentru a putea face platile catre afiliati si pentru a continua sa colaboram bine si cu respectarea legii. Dincolo de aceste aspecte, mai sunt mult de lamurit in ceea ce va priveste pe voi si alegerile voastre. Tocmai de aceea va recomandam sa urmati calea lui Sorin si sa consultati un contabil sau specialist fiscal pentru a lua cele mai bune decizii pentru voi.

  Puteti apela si la specialisti din comunitati precum https://www.avocatnet.ro/. Am pus si noi mai multe intrebari despre PFA la specialistul cu care colaboram. Va asiguram insa ca, daca vor aparea modificari sau daca aplicarea legii este alta, vom lua toate masurile pentru a rezolva situatia.

  AM, Iulia S, Sorin, sper sa va ajute si pe voi aceste informatii.

 60. @Lora
  Declaratia trebuie reactualizata de fiecare data cand intervin modificari, gasesti mai multe informatii in acest articol https://blog.2parale.ro/2012/07/update-procedura-plata-in-2parale/.

  @Robert
  Nu, e firesc sa iti pui o serie de intrebari cand legislatia din Romania e stufoasa, ambigua, iar procedurile de aplicare lipsesc sau intarzie.

  Ce iti pot spune in acest moment e ca ne-am concentrat pe aplicarea noilor schimbari in ce priveste strict relatia voastra cu 2Parale, cu platile si procedurile pe care le implica. Ne-am documentat, am apelat la consultanti si au rezultat informatiile de mai sus si Declaratia fiscala din platforma, cu procedurile aferente. Aceasta e in principal informatia de care aveam nevoie pentru a putea face platile catre afiliati si pentru a continua sa colaboram bine si cu respectarea legii. Dincolo de aceste aspecte, mai sunt mult de lamurit in ceea ce va priveste pe voi si alegerile voastre. Tocmai de aceea va recomandam sa urmati calea lui Sorin si sa consultati un contabil sau specialist fiscal pentru a lua cele mai bune decizii pentru voi.

  Puteti apela si la specialisti din comunitati precum https://www.avocatnet.ro/. Am pus si noi mai multe intrebari despre PFA la specialistul cu care colaboram. Va asiguram insa ca, daca vor aparea modificari sau daca aplicarea legii este alta, vom lua toate masurile pentru a rezolva situatia.

  AM, Iulia S, Sorin, sper sa va ajute si pe voi aceste informatii.

 61. Roxana, inteleg ca tot ce apare scris in postul publicat si modificat mai sus, s-a facut in colaborare cu consultantii care v-au spus cum sa procedati in ceea ce priveste plata afiliatilor care au o relatie cu 2P pe baza unui contractul de comision.

  La sfarsitul postului, ati scris: „Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.”
  PFA-ul, II-ul si in general orice forma inregistrata la OSIM care are un CUI (la fel ca si SRL-ul, SA-ul), este considerata persoana juridica si poate emite facturi. Deci automat se incadreaza in afirmatia citata anterior.

  De ce va mai complicati cu alte informatii/proceduri, cand doar aceasta afirmatie rezolva aproape toate intrebarile de mai sus??

  Chiar daca spuneti ca si PFA-ul trebuie sa respecte procedurile ca si PF-ul, textul este scris doar pentru PF.

  Desi trimiteti pe cei care sciru aici ca consulte contabili, ar fi bine sa reverificati informatiile pentru ca cu siguranta ceva nu merge in ceea ce vreti sa implementati petru PJ.

 62. Roxana, inteleg ca tot ce apare scris in postul publicat si modificat mai sus, s-a facut in colaborare cu consultantii care v-au spus cum sa procedati in ceea ce priveste plata afiliatilor care au o relatie cu 2P pe baza unui contractul de comision.

  La sfarsitul postului, ati scris: „Afiliatii au posibilitatea de a primi integral suma castigata prin 2Parale si de a isi achita singuri contributiile catre stat daca devin persoana juridica. In aceasta situatie, puteti incasa comisioanele in baza unei facturi.”
  PFA-ul, II-ul si in general orice forma inregistrata la OSIM care are un CUI (la fel ca si SRL-ul, SA-ul), este considerata persoana juridica si poate emite facturi. Deci automat se incadreaza in afirmatia citata anterior.

  De ce va mai complicati cu alte informatii/proceduri, cand doar aceasta afirmatie rezolva aproape toate intrebarile de mai sus??

  Chiar daca spuneti ca si PFA-ul trebuie sa respecte procedurile ca si PF-ul, textul este scris doar pentru PF.

  Desi trimiteti pe cei care sciru aici ca consulte contabili, ar fi bine sa reverificati informatiile pentru ca cu siguranta ceva nu merge in ceea ce vreti sa implementati petru PJ.

 63. Buna ziua,
  Trebuie sa completez declaratia si nu inteleg. Exista o varianta sa primesc integral incasarile?
  Varianta de 16% ce inseamna exact? 2parale imi opreste din start 16% din suma pe care trebuie sa o incasez?
  Eu ca P.F.A deja imi platesc impozitul simestrial la finante, pe baza unei decizii de impunere. Ar insemna sa platesc impozitul de 2 ori anticipat, odata la finainte si odata prin 2parale si nu e corect!
  P.F.A ul este persoana juridica si chiar nu vad sensul. Mi se pare logic pentru persoane fizice sa se aplice.

 64. Buna ziua,
  Trebuie sa completez declaratia si nu inteleg. Exista o varianta sa primesc integral incasarile?
  Varianta de 16% ce inseamna exact? 2parale imi opreste din start 16% din suma pe care trebuie sa o incasez?
  Eu ca P.F.A deja imi platesc impozitul simestrial la finante, pe baza unei decizii de impunere. Ar insemna sa platesc impozitul de 2 ori anticipat, odata la finainte si odata prin 2parale si nu e corect!
  P.F.A ul este persoana juridica si chiar nu vad sensul. Mi se pare logic pentru persoane fizice sa se aplice.

 65. @Mihai, @Mihai D

  Din pacate nu putem aplica logica, ci doar legea. Orice astfel de modificari legislative ne afecteaza si pe noi si pe partenerii nostri, si tot ce putem face este sa le luam ca atare si sa le punem in practica.

  Dupa cum am precizat anterior (cu articol din Codul Fiscal), modificarile sunt valabile si pentru PFA-uri. De aceasta data este vorba de un impozit pe venitul realizat, cu venit la sursa, nu pe cel estimat. In factura se va trece suma bruta, din anexa primita de la noi, iar mai jos se precizeaza ca „Impozitul pe venit si contributiile sociale in valoare de X lei (valoare prevazuta in anexa) sunt retinute la sursa de 2Parale Afiliere SRL.”. La final de an se face si regularizarea si statul va va returna din bani daca se constata ca ati platit mai mult decat era necesar.

  Banii integral se primesc ca persoana juridica.

  Varianta de impozit de 16% este finala si nu se mai recalculeaza nimic la sfarsit de an. Mai multe detalii sunt in comentariile anterioare si in Codul Fiscal.

  Toate aceste sume retinute sunt virate de noi catre stat, nu ne apartin sub nicio forma.

 66. @Mihai, @Mihai D

  Din pacate nu putem aplica logica, ci doar legea. Orice astfel de modificari legislative ne afecteaza si pe noi si pe partenerii nostri, si tot ce putem face este sa le luam ca atare si sa le punem in practica.

  Dupa cum am precizat anterior (cu articol din Codul Fiscal), modificarile sunt valabile si pentru PFA-uri. De aceasta data este vorba de un impozit pe venitul realizat, cu venit la sursa, nu pe cel estimat. In factura se va trece suma bruta, din anexa primita de la noi, iar mai jos se precizeaza ca „Impozitul pe venit si contributiile sociale in valoare de X lei (valoare prevazuta in anexa) sunt retinute la sursa de 2Parale Afiliere SRL.”. La final de an se face si regularizarea si statul va va returna din bani daca se constata ca ati platit mai mult decat era necesar.

  Banii integral se primesc ca persoana juridica.

  Varianta de impozit de 16% este finala si nu se mai recalculeaza nimic la sfarsit de an. Mai multe detalii sunt in comentariile anterioare si in Codul Fiscal.

  Toate aceste sume retinute sunt virate de noi catre stat, nu ne apartin sub nicio forma.

 67. Multumesc pentru raspuns,
  Dar P.F.A este persoana juridica, tocmai aici este problema!
  Ai cod caen, tot regimul de persoana juridica.
  Situatia e incurcata acum, nu puteti cere lamurire de la finante?
  Eu am intrebat contabili si toti au zis ca nu se aplica si pentru P.F.A
  Am gasit 2 linkuri cu astfel de subiect:

  https://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_304644/PFA-si-contract-de-munca-impozit-retinut-la-sursa.html

  https://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_303064/retinere-la-sursa-impozite-pfa.html

 68. Multumesc pentru raspuns,
  Dar P.F.A este persoana juridica, tocmai aici este problema!
  Ai cod caen, tot regimul de persoana juridica.
  Situatia e incurcata acum, nu puteti cere lamurire de la finante?
  Eu am intrebat contabili si toti au zis ca nu se aplica si pentru P.F.A
  Am gasit 2 linkuri cu astfel de subiect:

  https://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_304644/PFA-si-contract-de-munca-impozit-retinut-la-sursa.html

  https://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_303064/retinere-la-sursa-impozite-pfa.html

 69. Mihai/Mihai D: de ce plictisiti toata lumea cu detalii si discutii interminabile. Folositi cu incredere emailul pentru corespondenta de gen.

 70. Mihai/Mihai D: de ce plictisiti toata lumea cu detalii si discutii interminabile. Folositi cu incredere emailul pentru corespondenta de gen.

 71. @Mihai D
  Subiectul este cu siguranta unul de interes pentru noi si pentru multi dintre afiliatii nostri, dar mai mult decat ce am spus pana acum nu putem spune deocamdata; la modul general, nu pe situatii particulare. Multumim pentru intelegere, studiem in continuare subiectul.

 72. @Mihai D
  Subiectul este cu siguranta unul de interes pentru noi si pentru multi dintre afiliatii nostri, dar mai mult decat ce am spus pana acum nu putem spune deocamdata; la modul general, nu pe situatii particulare. Multumim pentru intelegere, studiem in continuare subiectul.

 73. Parerea mea este ca inainte de a da orice alt raspuns legat de acest subiect, ar fi bine sa va lamuriti daca PFA-ul, II-ul au statut de entitate juridica. Poate va vine sa credeti sau nu, dar este posibil ca nu toti consultantii contabili/fiscali sa stie cu ce se mananca PFA-ul sau II-ul.

  Daca PFA-ul nu este entitate juridica, ar fi bine sa mentionati pe cine considerati ca fiind persoana juridica, pentru ca mai sunt si II, IF.

  In plus, simpla mentionare pe factura:“Impozitul pe venit si contributiile sociale in valoare de X lei (valoare prevazuta in anexa) sunt retinute la sursa de 2Parale Afiliere SRL.”, nu este suficienta, pentru ca impozitul este platit diferit fata de contributiile sociale care la randul lor sunt platite separat si au valori diferite in functie de fiecare incadrare in parte si optiune a celor care detin PFA-urile, II-urile (sunt 3 entitati diferite, CAS, pensie, impozit).

  Cine are doar PFA, li se va aplica optiunea „se vor retine contributia pentru sanatate 5.5% si cea pentru pensie 10.5% – calculate la venitul brut – precum si impozit anticipat 10% aplicat la venitul rezultat dupa deducerea contributiilor sociale mentionate”, dar contributia la pensie este in valoare fixa lunara, in functie de salariul pentru care a optat fiecare PFA. Suma nu este calculata la venitul net/brut anual. Cred ca lucrurile sunt putin fortate si in aceasta directie. In plus, contributia la pensie nu este deductibila asa cum reiese din calculul facut de tine mai sus pentru optiunea cu impozitarea 10%.

 74. Parerea mea este ca inainte de a da orice alt raspuns legat de acest subiect, ar fi bine sa va lamuriti daca PFA-ul, II-ul au statut de entitate juridica. Poate va vine sa credeti sau nu, dar este posibil ca nu toti consultantii contabili/fiscali sa stie cu ce se mananca PFA-ul sau II-ul.

  Daca PFA-ul nu este entitate juridica, ar fi bine sa mentionati pe cine considerati ca fiind persoana juridica, pentru ca mai sunt si II, IF.

  In plus, simpla mentionare pe factura:“Impozitul pe venit si contributiile sociale in valoare de X lei (valoare prevazuta in anexa) sunt retinute la sursa de 2Parale Afiliere SRL.”, nu este suficienta, pentru ca impozitul este platit diferit fata de contributiile sociale care la randul lor sunt platite separat si au valori diferite in functie de fiecare incadrare in parte si optiune a celor care detin PFA-urile, II-urile (sunt 3 entitati diferite, CAS, pensie, impozit).

  Cine are doar PFA, li se va aplica optiunea „se vor retine contributia pentru sanatate 5.5% si cea pentru pensie 10.5% – calculate la venitul brut – precum si impozit anticipat 10% aplicat la venitul rezultat dupa deducerea contributiilor sociale mentionate”, dar contributia la pensie este in valoare fixa lunara, in functie de salariul pentru care a optat fiecare PFA. Suma nu este calculata la venitul net/brut anual. Cred ca lucrurile sunt putin fortate si in aceasta directie. In plus, contributia la pensie nu este deductibila asa cum reiese din calculul facut de tine mai sus pentru optiunea cu impozitarea 10%.

 75. Lucian Velea says:

  Toate aceste probleme sunt din cauza faptului ca 2parale vrea „contract de comision” cu PFAurile, ceea ce complica enorm lucrurile. Contractul dintre 2parale si PFAuri ar trebui sa fie un contract comercial de prestari servicii. In acest caz, PFAul emite factura si isi plateste singur impozitee, iar 2parale nu mai trebuie sa retina nimic.

  Parerea mea este ca daca 2parale doreste sa mai aiba cu PFAurile colaborari convenabile pentru ambele parti, contractele trebuie inlocuite urgent. Personal am si alte afilieri, toate decurg asa cum am spus.

 76. Lucian Velea says:

  Toate aceste probleme sunt din cauza faptului ca 2parale vrea „contract de comision” cu PFAurile, ceea ce complica enorm lucrurile. Contractul dintre 2parale si PFAuri ar trebui sa fie un contract comercial de prestari servicii. In acest caz, PFAul emite factura si isi plateste singur impozitee, iar 2parale nu mai trebuie sa retina nimic.

  Parerea mea este ca daca 2parale doreste sa mai aiba cu PFAurile colaborari convenabile pentru ambele parti, contractele trebuie inlocuite urgent. Personal am si alte afilieri, toate decurg asa cum am spus.

 77. Ai dreptate,
  Problema este din cauza „contractului de comision”,
  Ar fi bine daca pentru P.F.A-uri s-ar face „contract de prestari servicii”, nu imi dau seama ce implicatii sunt pentru 2parale.

 78. Ai dreptate,
  Problema este din cauza „contractului de comision”,
  Ar fi bine daca pentru P.F.A-uri s-ar face „contract de prestari servicii”, nu imi dau seama ce implicatii sunt pentru 2parale.

 79. Pentru a clarifica situatia PFA-urilor, am actualizat postul cu explicatii oferite de un specialist in fiscalitate. Va rugam sa le cititi cu atentie si sa consultati documentele la care se face referire, speram sa va foloseasca. In plus, puteti apela call-center-ul ANAF daca doriti si o alta opinie sau mai multe detalii.

  @Lucian Velea, Mihai D
  Multumim pentru sugestii. Momentan, pana la noi schimbari legislative, contractul de comision este forma de parteneriat corecta pentru tipul de activitate desfasurata de un afiliat, se incadreaza cel mai bine si este in conformitate cu legea. Nimanui nu i-ar placea sa se expuna la riscuri si amenzi din partea statului.

 80. Pentru a clarifica situatia PFA-urilor, am actualizat postul cu explicatii oferite de un specialist in fiscalitate. Va rugam sa le cititi cu atentie si sa consultati documentele la care se face referire, speram sa va foloseasca. In plus, puteti apela call-center-ul ANAF daca doriti si o alta opinie sau mai multe detalii.

  @Lucian Velea, Mihai D
  Multumim pentru sugestii. Momentan, pana la noi schimbari legislative, contractul de comision este forma de parteneriat corecta pentru tipul de activitate desfasurata de un afiliat, se incadreaza cel mai bine si este in conformitate cu legea. Nimanui nu i-ar placea sa se expuna la riscuri si amenzi din partea statului.

 81. Lucian Velea says:

  In contractul meu, afiliatul este definit ca „persoana fizica sau juridica”, deci nu doar persoana fizica, cum se intelege din comentariul anterior. Dar sigur pentru SRLuri procedati altfel.

  Care „riscuri si amenzi”?? Ca doar cu SRLurile nu aveti contract de comision! Este exact aceeasi situatie: ei va dau factura pentru serviciile publicitare prestate, voi le platiti fara retineri. La fel se poate si cu PFA.

  Si apropo de riscuri: aratati-mi unde scrie ca am voie sa emit factura, dar sa nu-i inregistrez incasarea in contabilitate!

  Voi nu realizati ca aceste retineri nu se compenseaza decat partial la sfarsitul anului, ceea ce face colaborarea nerentabila. Iar solutia este atat de simpla si normala, incat chiar nu inteleg refuzul.

  Contractul de comision si retinerile au sens pentru persoane fizice fara o forma legala de functionare, care nu-si platesc impozitele aferente. Pentru PFAuri nu are sens!

 82. Lucian Velea says:

  In contractul meu, afiliatul este definit ca „persoana fizica sau juridica”, deci nu doar persoana fizica, cum se intelege din comentariul anterior. Dar sigur pentru SRLuri procedati altfel.

  Care „riscuri si amenzi”?? Ca doar cu SRLurile nu aveti contract de comision! Este exact aceeasi situatie: ei va dau factura pentru serviciile publicitare prestate, voi le platiti fara retineri. La fel se poate si cu PFA.

  Si apropo de riscuri: aratati-mi unde scrie ca am voie sa emit factura, dar sa nu-i inregistrez incasarea in contabilitate!

  Voi nu realizati ca aceste retineri nu se compenseaza decat partial la sfarsitul anului, ceea ce face colaborarea nerentabila. Iar solutia este atat de simpla si normala, incat chiar nu inteleg refuzul.

  Contractul de comision si retinerile au sens pentru persoane fizice fara o forma legala de functionare, care nu-si platesc impozitele aferente. Pentru PFAuri nu are sens!

 83. E o mare aiureala ce faceti! Eu sunt PFA si tin contabilitatea in partida simpla. Platesc si CAS si CASS, imi declar veniturile, pentru care platesc 16% impozit. Dar ce nu este CORECT este ceea ce faceti voi. Cei 16% mi-i deduc din veniturile NETE, adica venituri-cheltuieli. Sa zicem ca eu am venituri NUMAI de la voi, iar voi imi bagati pe cheltuieli numai CAS si CASS, dupa care imi retineti si impozitul pe venit la diferenta. Dar eu, ca sa functionez ca PFA, mai am si alte cheltuieli, DEDUCTIBILE (cu gazduirea web, cu internetul, cu consumabilele, cu echipamentele electronice etc – ca sa le enumar numai pe cele mai simple). Nu e corect sa-mi calculati venitul net numai ca diferenta intre venituri si CAS si CASS, fiindca eu AM DREPTUL sa iau in calcul la stabilirea venitului net (adica ala la care se aplica impozitul pe venit) si celelalte cheltuieli DEDUCTIBILE, pe care le fac ca sa obtin venitul de la voi! Voila, ganditi-va si la asta! PFA-ul nu are personalitate juridica, dar tine contabilitate, depune declaratii informative, e amendat ca un SRL pentru nu stiu ce jurnal de vanzari necompletat, face inventare, etc. PFA-ul e un agent economic si ar trebui tratat ca atare, nu ca o persoana fizica care mai face si ea un ban pe net, neluata in nicio evidenta fiscala!

 84. E o mare aiureala ce faceti! Eu sunt PFA si tin contabilitatea in partida simpla. Platesc si CAS si CASS, imi declar veniturile, pentru care platesc 16% impozit. Dar ce nu este CORECT este ceea ce faceti voi. Cei 16% mi-i deduc din veniturile NETE, adica venituri-cheltuieli. Sa zicem ca eu am venituri NUMAI de la voi, iar voi imi bagati pe cheltuieli numai CAS si CASS, dupa care imi retineti si impozitul pe venit la diferenta. Dar eu, ca sa functionez ca PFA, mai am si alte cheltuieli, DEDUCTIBILE (cu gazduirea web, cu internetul, cu consumabilele, cu echipamentele electronice etc – ca sa le enumar numai pe cele mai simple). Nu e corect sa-mi calculati venitul net numai ca diferenta intre venituri si CAS si CASS, fiindca eu AM DREPTUL sa iau in calcul la stabilirea venitului net (adica ala la care se aplica impozitul pe venit) si celelalte cheltuieli DEDUCTIBILE, pe care le fac ca sa obtin venitul de la voi! Voila, ganditi-va si la asta! PFA-ul nu are personalitate juridica, dar tine contabilitate, depune declaratii informative, e amendat ca un SRL pentru nu stiu ce jurnal de vanzari necompletat, face inventare, etc. PFA-ul e un agent economic si ar trebui tratat ca atare, nu ca o persoana fizica care mai face si ea un ban pe net, neluata in nicio evidenta fiscala!

 85. Lucian Velea says:

  Hai sa va mai dau un argument de ce este aberant ceea ce vreti sa faceti cu contractul de comision:

  Ca sa retineti CAS si CASS, va trebuie un CNP, adica un identificator de persoana fizica. Dar un PFA este o entitate juridica diferita de persoana fizica a posesorului autorizatiei, nu se identifica printr-un CNP, ci printr-un CUI! Voi aveti contract cu VELEA LUCIAN PFA, nu cu Lucian Velea!

  Daca e vorba de o asociatie familiala, al cui CNP il cereti?!

  Stiti ca un PFA poate avea angajati? Sa va dau CNPul angajatului?

  Incercati sa deturnati contractele cu PFAurile in niste contracte cu persoane fizice, ceea ce nu este doar incorect, ci chiar ilegal. Orice jurist va poate lamuri.

 86. Lucian Velea says:

  Hai sa va mai dau un argument de ce este aberant ceea ce vreti sa faceti cu contractul de comision:

  Ca sa retineti CAS si CASS, va trebuie un CNP, adica un identificator de persoana fizica. Dar un PFA este o entitate juridica diferita de persoana fizica a posesorului autorizatiei, nu se identifica printr-un CNP, ci printr-un CUI! Voi aveti contract cu VELEA LUCIAN PFA, nu cu Lucian Velea!

  Daca e vorba de o asociatie familiala, al cui CNP il cereti?!

  Stiti ca un PFA poate avea angajati? Sa va dau CNPul angajatului?

  Incercati sa deturnati contractele cu PFAurile in niste contracte cu persoane fizice, ceea ce nu este doar incorect, ci chiar ilegal. Orice jurist va poate lamuri.

 87. Text extras din: Ordin nr. 247/2012 – privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Art. 2. – (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum si persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere, au obligatia sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea platilor anticipate de impozit, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

  Daca cititi cu atentie, PFA-urile „au obligatia sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe baza declaratiilor 220 sau 200, depuse de PFA la termenele impuse, nu prin retinere la sursa, la fiecare incasare. Asta e valabil pentru PF. Cititi corect legea si interpretati-o corect. Cu PFA nu puteti avea contracte civile, ci doar contracte comerciale. Greseala voastra ca ati incheiat contracte de comision cu PFA. Asta trebuie remediat, nu sa incercati sa imbracati un lup in piele de oaie.

 88. Text extras din: Ordin nr. 247/2012 – privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Art. 2. – (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum si persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere, au obligatia sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea platilor anticipate de impozit, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

  Daca cititi cu atentie, PFA-urile „au obligatia sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe baza declaratiilor 220 sau 200, depuse de PFA la termenele impuse, nu prin retinere la sursa, la fiecare incasare. Asta e valabil pentru PF. Cititi corect legea si interpretati-o corect. Cu PFA nu puteti avea contracte civile, ci doar contracte comerciale. Greseala voastra ca ati incheiat contracte de comision cu PFA. Asta trebuie remediat, nu sa incercati sa imbracati un lup in piele de oaie.

 89. Salut,
  Foarte interesanta discutia – am impresia ca cineva ar trebui sa puna piciorul in prag, sa explice clar si sa isi asume responsabilitatea pentru ceea ce spune, si ulterior, in caz de probleme sa isi asume si consecintele financiare.

  Din cate mi-am intrebat contabila (nu am PFA insa prietena mea are si imi mai bag nasul pe acolo), PFA-ul este o Persoana Juridica. Ori, persoana juridica trebuie ca ea sa isi tina evidenta taxelor, impozitelor, retinerilor. ACest lucru prin modul actual in care calculati este ingreunat, ba chiar toate duc catre o plata dubla si la o dereglare a contabilitatii PFA-ului. Practic, probabil legislatia este defectuaosa, insa dpmdv 2parale se protejeaza aruncand grenada in curtea afiliatului, ambii parteneri fiind intr-o situatie foarte interpretabila in cazul unui control. Si stiti, cand ceva e interpretabil de organul de control cine castiga 🙂
  De asemenea, in cazul in care un afiliat poseda un PFA strict pentru 2parale deductibilitatile sunt 0, si am impresia ca plateste de doua ori aceeasi taxa.

  Consider ca solutia se poate regla extrem de simplu, prin schimbarea contractului din contract de comision in contract de prestari servicii publicitare (ceea ce nu este gresit in cazul de fata, pentru ca contractul de comision actual nu are la baza o vanzare DIRECTA a afiliatului, ci intermediata prin servicii publicitare sau resurse de promovare a afiliatului).

  De asemenea, din minima mea experienta pe chestiuni juridice, contabilii care sunt invatati cu SRL-urille (dintre cei top-class, ca sa fim clari) au o compotenta extrem de deficitara pe chestiuni cu entitatile juridice mai putin uzuale: PFA, II, IF – ba chiar si pe SRL-D a trebuit ca eu sa aduc la cunostinta contabilului meu multe notiuni.

 90. Salut,
  Foarte interesanta discutia – am impresia ca cineva ar trebui sa puna piciorul in prag, sa explice clar si sa isi asume responsabilitatea pentru ceea ce spune, si ulterior, in caz de probleme sa isi asume si consecintele financiare.

  Din cate mi-am intrebat contabila (nu am PFA insa prietena mea are si imi mai bag nasul pe acolo), PFA-ul este o Persoana Juridica. Ori, persoana juridica trebuie ca ea sa isi tina evidenta taxelor, impozitelor, retinerilor. ACest lucru prin modul actual in care calculati este ingreunat, ba chiar toate duc catre o plata dubla si la o dereglare a contabilitatii PFA-ului. Practic, probabil legislatia este defectuaosa, insa dpmdv 2parale se protejeaza aruncand grenada in curtea afiliatului, ambii parteneri fiind intr-o situatie foarte interpretabila in cazul unui control. Si stiti, cand ceva e interpretabil de organul de control cine castiga 🙂
  De asemenea, in cazul in care un afiliat poseda un PFA strict pentru 2parale deductibilitatile sunt 0, si am impresia ca plateste de doua ori aceeasi taxa.

  Consider ca solutia se poate regla extrem de simplu, prin schimbarea contractului din contract de comision in contract de prestari servicii publicitare (ceea ce nu este gresit in cazul de fata, pentru ca contractul de comision actual nu are la baza o vanzare DIRECTA a afiliatului, ci intermediata prin servicii publicitare sau resurse de promovare a afiliatului).

  De asemenea, din minima mea experienta pe chestiuni juridice, contabilii care sunt invatati cu SRL-urille (dintre cei top-class, ca sa fim clari) au o compotenta extrem de deficitara pe chestiuni cu entitatile juridice mai putin uzuale: PFA, II, IF – ba chiar si pe SRL-D a trebuit ca eu sa aduc la cunostinta contabilului meu multe notiuni.

 91. Lucian Velea says:

  De fapt, contractul pe care il am acum ca PFA cu 2parale, doar poarta titlul (neinspirat) „Contract de comision”, dar este un contract comercial de prestari servicii, deoarece nu include un CNP si impune facturarea. Contractul de comision, cel denumit asa in lege, este pentru o relatie de tip angajator-angajat.

  Din cate observ eu, 2parale se leaga de titlul „Contract de comision” si intreaba „expertii”: Cum functioneaza contractul de comision in cazul PFAurilor? Pai daca pui problema atat de gresit, ajungi la tot felul de aberatii. De fapt e foarte simplu: contractul de comision e pentru persoane fizice, nu pentru PFAuri!

  Grav este ca incercand sa forteze ce nu se poate, 2parale a ajuns sa ne indemne la ilegalitati: sa nu inregistram toate documentele in contabilitate, sa transformam un contract comercial in contract civil si alte asemenea bazaconii.

 92. Lucian Velea says:

  De fapt, contractul pe care il am acum ca PFA cu 2parale, doar poarta titlul (neinspirat) „Contract de comision”, dar este un contract comercial de prestari servicii, deoarece nu include un CNP si impune facturarea. Contractul de comision, cel denumit asa in lege, este pentru o relatie de tip angajator-angajat.

  Din cate observ eu, 2parale se leaga de titlul „Contract de comision” si intreaba „expertii”: Cum functioneaza contractul de comision in cazul PFAurilor? Pai daca pui problema atat de gresit, ajungi la tot felul de aberatii. De fapt e foarte simplu: contractul de comision e pentru persoane fizice, nu pentru PFAuri!

  Grav este ca incercand sa forteze ce nu se poate, 2parale a ajuns sa ne indemne la ilegalitati: sa nu inregistram toate documentele in contabilitate, sa transformam un contract comercial in contract civil si alte asemenea bazaconii.

 93. Claudiu,
  PFA nu are personalitate juridica, deci nu este persoana juridica, dar nu asta este problema. Contractul de comision se poate incheia si cu PFA, si cu SRL, comisionarul poate emite factura pentru valoarea comisionului, dar nici asta nu e problema. Un contract de comision, in lumina noilor reglementari fiscale, cu un PFA are implicatii contabile si fiscale aiuritoare si nedrepte. Un expert fiscal competent n-ar sugera neinregistrarea in RJIP a unei incasari pentru care ai emis o factura, mai ales fara sa indice sursa din normele metodologice care sa permita asa ceva. In RJIP se trece si cheltuiala cu impozitul pe venit, chiar daca nu are nicio relevanta pentru stabilirea venitului net fiscal. O inspectie de gen te controleaza dupa norme, nu dupa logica sau invarteli. Apoi, chiar daca contributiile sociale sunt scazute din venit, nici ele nu mai pot fi inregistrate in RJIP, unde numai cheltuieli facute pe baza de bon, chitanta sau OP sunt permise a fi inregistrate. Nici impozitul pe venit nu mai poate fi evidentiat (facturile nu se inregistreaza in RJIP). Iar incasarea TREBUIE inregistrata si va fi din nou impozitata prin declaratia 200. Nu trebuie sa fii matematician ca sa calculezi ca un PFA pierde mai multi bani pe taxe si impozite, decat daca ar fi lasat sa-si incaseze venitul integral, sa-si plateasca contributiile in functie de declaratiile depuse si in conformitate cu contractele incheiate cu casele de asigurari. OUG 58/2010 a ametit PFA-urile intr-un hal fara de hal, taxandu-le si pe vechile contracte, si la venitul lunar. Pana si-au dat seama de prostie si au abrogat ordonanta. Daca 2 Parale nu-si revizuieste raportul juridic cu PFA-urile, nu m-as mira sa-i piarda pe acestia din sistem.

 94. Claudiu,
  PFA nu are personalitate juridica, deci nu este persoana juridica, dar nu asta este problema. Contractul de comision se poate incheia si cu PFA, si cu SRL, comisionarul poate emite factura pentru valoarea comisionului, dar nici asta nu e problema. Un contract de comision, in lumina noilor reglementari fiscale, cu un PFA are implicatii contabile si fiscale aiuritoare si nedrepte. Un expert fiscal competent n-ar sugera neinregistrarea in RJIP a unei incasari pentru care ai emis o factura, mai ales fara sa indice sursa din normele metodologice care sa permita asa ceva. In RJIP se trece si cheltuiala cu impozitul pe venit, chiar daca nu are nicio relevanta pentru stabilirea venitului net fiscal. O inspectie de gen te controleaza dupa norme, nu dupa logica sau invarteli. Apoi, chiar daca contributiile sociale sunt scazute din venit, nici ele nu mai pot fi inregistrate in RJIP, unde numai cheltuieli facute pe baza de bon, chitanta sau OP sunt permise a fi inregistrate. Nici impozitul pe venit nu mai poate fi evidentiat (facturile nu se inregistreaza in RJIP). Iar incasarea TREBUIE inregistrata si va fi din nou impozitata prin declaratia 200. Nu trebuie sa fii matematician ca sa calculezi ca un PFA pierde mai multi bani pe taxe si impozite, decat daca ar fi lasat sa-si incaseze venitul integral, sa-si plateasca contributiile in functie de declaratiile depuse si in conformitate cu contractele incheiate cu casele de asigurari. OUG 58/2010 a ametit PFA-urile intr-un hal fara de hal, taxandu-le si pe vechile contracte, si la venitul lunar. Pana si-au dat seama de prostie si au abrogat ordonanta. Daca 2 Parale nu-si revizuieste raportul juridic cu PFA-urile, nu m-as mira sa-i piarda pe acestia din sistem.

 95. Consider ca ar trebui ca 2parale sa ia o decizie cat mai devreme in legatura cu tipul contractului si sa fim anuntati. Ce contabili am intrebat au spus ca lucrurile sunt neclare si solutia cea mai buna este schimbarea contactului. Cum alte firme care au obiect de activitate asemanator lucreaza cu contract de prestari servicii nu vad de ce nu ar fi posibil si aici.

 96. Consider ca ar trebui ca 2parale sa ia o decizie cat mai devreme in legatura cu tipul contractului si sa fim anuntati. Ce contabili am intrebat au spus ca lucrurile sunt neclare si solutia cea mai buna este schimbarea contactului. Cum alte firme care au obiect de activitate asemanator lucreaza cu contract de prestari servicii nu vad de ce nu ar fi posibil si aici.

 97. @Supermamica
  Dupa cum ziceam, nici noi nu intelegem multe din prevederile legislative – si chiar ne-ar ajuta – insa avem cu totii obligatia sa le respectam.

  Baza legala pentru aplicarea procentului de 16% la venitul brut, fara deducerea contributiilor sociale se regaseste la art. 52 din Codul Fiscal:

  „ART. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente

  (1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

  a) (…)

  b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;

  (2) Impozitul ce trebuie reținut se stabilește după cum urmează:

  a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—c), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă potrivit titlului IX^2;

  b) (…)

  ART. 52^1 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente

  (1) Contribuabilii care realizează venituri din activitățile menționate la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.

  (2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

  (3) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.

  (4) Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.”

  Sper sa iti fie de folos.

 98. @Supermamica
  Dupa cum ziceam, nici noi nu intelegem multe din prevederile legislative – si chiar ne-ar ajuta – insa avem cu totii obligatia sa le respectam.

  Baza legala pentru aplicarea procentului de 16% la venitul brut, fara deducerea contributiilor sociale se regaseste la art. 52 din Codul Fiscal:

  „ART. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente

  (1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

  a) (…)

  b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;

  (2) Impozitul ce trebuie reținut se stabilește după cum urmează:

  a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—c), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă potrivit titlului IX^2;

  b) (…)

  ART. 52^1 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente

  (1) Contribuabilii care realizează venituri din activitățile menționate la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.

  (2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

  (3) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.

  (4) Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.”

  Sper sa iti fie de folos.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>